Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med mennesker, for eksempel innen helse og omsorg.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med toveis kommunikasjon med kursholder. God anledning til å stille spørsmål underveis.

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med mennesker, for eksempel innen helse og omsorg.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med toveis kommunikasjon med kursholder. God anledning til å stille spørsmål underveis.

Formål

Du vil lære om hygiene, smittevern og definisjoner og kunne ta avgjørelser om metoder for smittevern og smitteforebyggende renhold

Formål

Du vil lære om hygiene, smittevern og definisjoner og kunne ta avgjørelser om metoder for smittevern og smitteforebyggende renhold

Målgruppe

Renholdere, pleiemedhjelpere, assistenter/medarbeidere som har kombinerte stillinger i serviceyrker tett opp mot renhold (kjøkken/kantine/vaskeri)

Målgruppe

Renholdere, pleiemedhjelpere, assistenter/medarbeidere som har kombinerte stillinger i serviceyrker tett opp mot renhold (kjøkken/kantine/vaskeri)

Innhold

  • De vanligste problemmikrobene
  • Unngå smittespredning ved å øke fokuset på egenhygiene
  • Hva betyr ren og uren sone?
  • Hva er god renholdshygiene?
  • Hvilke overflater må rengjøres og med hvilke metoder?
  • Definisjoner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering

 

Du vil i god tid før kurset få tilsendt på e-post all nødvendig informasjon om pålogging og teknisk løsning. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan følge den både direkte, men også ha som et verktøy til senere bruk.

Innhold

  • De vanligste problemmikrobene

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 090,-
Pris:

1 090,-

Eller ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Eller ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Foreleser:

Siriann A. Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser.