Samspillkonferansen 2019

Samspillkonferansen 2019

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for trettende gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Kristiansand for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør. 

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for trettende gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Kristiansand for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør. 

Formål

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Første dag er felles for alle, mens dag to er det tre ulike seminarer (kryss av ved påmelding for hvilket seminar du vil delta på). 

Formål

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Første dag er felles for alle, mens dag to er det tre ulike seminarer (kryss av ved påmelding for hvilket seminar du vil delta på). 

Målgruppe

Målgruppen er for alle innen helse- og sosialtjenesten.

Målgruppe

Målgruppen er for alle innen helse- og sosialtjenesten.

Innhold

Blant årets temaer er

  • Frivillige i eldreomsorgen – hvordan tilrettelegge for et godt samarbeid+
  • Hva betyr pårørendeveilederen for deg i det daglige arbeidet? Gjennomgang av pårørendeveilederen
  • Pleiar.no
  • NOKLUS, kvalitetssikring i helsetjenesten
  • Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

Seminarene dag 2 er inndelt som følger:

  • Seminar A - Eldre og sepsis
  • Seminar B - Erfaringer med musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet
  • Seminar C - Pårørendes helserisiko. Tabuområder for helsepersonell. Hva må til for at samarbeid og reell involvering av pårørende blir en realitet? Strategi for godt pårørendearbeid - erfaringer så langt

 

 

>Se brosjyre for nærmere informasjon om forelesere og program

Innhold

Blant årets temaer er

  • Frivillige i eldreomsorgen – hvordan tilrettelegge for et godt samarbeid+
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 300,-
Pris:

2 300,-

NB! Husk å velge hvilket seminar du ønsker å delta på!

NB! Husk å velge hvilket seminar du ønsker å delta på!