Samspillkonferansen 2018

Samspillkonferansen 2018

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for tolvte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Bodø for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør. 

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for tolvte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Bodø for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør. 

Formål

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Dag 1 er felles for alle mens dag 2 er det 4 ulike seminarer (og her må deltakerne ved påmelding krysse av for kun et seminar de vil delta på). 

Formål

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Dag 1 er felles for alle mens dag 2 er det 4 ulike seminarer (og her må deltakerne ved påmelding krysse av for kun et seminar de vil delta på). 

Målgruppe

Målgruppen er for alle innen helse- og sosialtjenesten.

Målgruppe

Målgruppen er for alle innen helse- og sosialtjenesten.

Innhold

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Dag 1 er felles for alle, mens dag 2 er det fire ulike seminarer (og her må deltakerne ved påmelding krysse av for kun et seminar de vil delta på). 

Blant årets temaer er

  • Pasientsentrerte helsetjenester - hva er det?
  • Omsorg ved livets slutt
  • Psykiatriens legemidler - mer "dirty" enn andre drugs?
  • Blankholmutvalget - om prioriteringskriterier i primærhelsetjenesten
  • Nysmurte hengsler i fellesskapet

Seminarene dag 2 er inndelt som følger:

  • Digitalisering
  • Sårbehandling
  • Arbeidsmiljø/vold og trusler
  • Etikk i helsevesenet

 - alle med ulike temaer tilpasset målgruppen.

 

>Se brosjyre for nærmere informasjon om forelesere og program. 

Innhold

Konferansen tar opp flere sentrale og tidsaktuelle fagtemaer. Dag 1 er felles for alle, mens dag 2 er det fire ulike seminarer (og her må deltakerne ved påmelding krysse av for kun et seminar de vil delta på). 

Blant årets temaer er

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 200,-
Pris:

2 200,-