Sårbehandling

Sårbehandling

God kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en erfaren fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

God kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en erfaren fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Formål

Å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Det er avholdt flere slike kurs, alle med meget gode tilbakemeldinger på både foreleser og kursinnhold. Dette er et oppdateringskurs som du som arbeider med sår bør få med deg!

Tema

Diagnosens betydning - sårets faser - rensemetoder - renseprodukt - årsak - forebygging og behandling av ulike sår - spørsmål/ dialog. 

Formål

Å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Det er avholdt flere slike kurs, alle med meget gode tilbakemeldinger på både foreleser og kursinnhold. Dette er et oppdateringskurs som du som arbeider med sår bør få med deg!

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer og andre. Også sykepleiere vil ha bruk for denne kompetansen.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer og andre. Også sykepleiere vil ha bruk for denne kompetansen.

Innhold

Det stilles stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om

Kurset legger opp til en arbeidsform med forelesning og diskusjon.

  • Sårprinsipper
  • Diagnostikk
  • Diabetiske og Arterielle sår
  • Venøse sår
  • Kompresjonsbehandling 
  • Trykksår
  • Aktuelle produktgrupper
  • Oppsummering evaluering og Avslutning

Lengde på øktene tilpasses og nødvendige pauser legges inn av foreleser, ca 10 min pr time

 

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Innhold

Det stilles stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om

Kurset legger opp til en arbeidsform med forelesning og diskusjon.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Brynhild Forbord

Hun er utdannet sårsykepleier, stomisykepleier og smertesykepleier.

Brynhild har omfattende erfaring gjennom mange år med arbeid i og opp imot helsesektoren.

 

Hun er en erfaren kursholder og foreleser på mange ulike tema innen sin fagprofesjon og utdanning.

Her møter kursdeltakerne en erfaren fagperson som har mye kunnskap hun deler.

Pris 2 500,-
Pris:

2 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30