ROP-pasienten - en aktør i eget liv

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

ROP-pasienten er en voksende pasientgruppe som krever høy kompetanse fra støtteapparatet. Har du behov for å øke din kompetanse på dette feltet og møte andre som er i samme arbeidssituasjon som deg?

Hvordan kan vi hjelpe brukeren til å bli en aktør i eget liv, med fokus på recovery og motivasjon gjennom begrepene forståelse, deltakelse og mening, i et tilpasset samspill?

Helsetilsynet gjennomførte landsomfattende tilsyn på dette feltet i 2017 og 2018 med nedslående resultater, er din virksomhet en av de som trenger mer kompetanse på dette feltet?

ROP-pasienten er en voksende pasientgruppe som krever høy kompetanse fra støtteapparatet. Har du behov for å øke din kompetanse på dette feltet og møte andre som er i samme arbeidssituasjon som deg?

Hvordan kan vi hjelpe brukeren til å bli en aktør i eget liv, med fokus på recovery og motivasjon gjennom begrepene forståelse, deltakelse og mening, i et tilpasset samspill?

Helsetilsynet gjennomførte landsomfattende tilsyn på dette feltet i 2017 og 2018 med nedslående resultater, er din virksomhet en av de som trenger mer kompetanse på dette feltet?

Formål

For å kunne møte ROP-pasienters behov og  de utfordringene som disse gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om metodikk og ikke minst behandlernes egne reaksjoner i jobben med ROP-pasienten.

Formål

For å kunne møte ROP-pasienters behov og  de utfordringene som disse gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om metodikk og ikke minst behandlernes egne reaksjoner i jobben med ROP-pasienten.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og sosialtjeneste; sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmetjenesten, ansatte i helseforetak og institusjoner innen psykisk helsevern og rusomsorg.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og sosialtjeneste; sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmetjenesten, ansatte i helseforetak og institusjoner innen psykisk helsevern og rusomsorg.

Credit: Millennium Fotograf:Giuseppe Di Bella

Innhold

Vi ser på nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP)

 • Faglig forståelse av ROP-pasienten, er denne gruppen ulik alle andre?
 • Hva kom først: - Psykiatrisk problem eller rus?
 • Hvem er personen bak?
 • Et traumebevisst perspektiv i møtet med ROP-pasienten
 • ROP-pasienter i kommunehelsetjenesten, Housing First?
 • Recovery og mestringsfokus som fundament i både det individuelle møte og på systemnivå
 • Hvordan finne fram til kompetansen og den enkeltes ressurser?
 • Salutogenese (Helsens opprinnelse) som fokus i møte med en person med ROP-diagnose
 • Praktisk anvendelse av salutogen tilnærming
 • Hvilke psykiske lidelser skal behandles samtidig med rusproblem?

Det vil være forelesning med rom for diskusjon og spørsmålsstilling. Deltakerne oppfordres også til å være aktive og stille spørsmål, samt gjerne komme med problemstillinger fra sin egen arbeidssituasjon, slik at dagen blir mest mulig nyttig i forhold til den jobben man har.

Deltakere på tidligere kurs har gitt fantastiske tilbakemeldinger:

 • Svært engasjerende og en utrolig god formidlingsevne!
 • Engasjert, godt humør og variert
 • Formidlet på en bevisstgjørende måte, samtidig ny vinkling som gir ettertanke. Lærerikt og nyttig. Påfyll som gir "ny energi"
 • Lærerikt og engasjerende
 • Svært lærerikt, gjenkjennende og relevant i forhold til mitt arbeid

Innhold

Vi ser på nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP)

 • Faglig forståelse av ROP-pasienten, er denne gruppen ulik alle andre?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Foreleser:

Pål Aaser Storå

Pål Kristian Storå, avdelingsleder ved Tiltak for unge - Agder.
Utdannet fengselsbetjent og sykepleier. Pål Storå har arbeidet som fengselsbetjent i mange år, og senere som sykepleier og leder innen rus- og psykiatrifeltet.
Fra 2005 ble han enhetsleder ved avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Familieenheten Hov, Sykehuset Innlandet HF. Han tok så over ledelsen i LAR – Innlandet under omstillingsprosessen med å legge LAR-tilbudet inn under DPS fremfor å ha dette i sentralsykehusfunksjonen. Pål Storå har vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet og har hatt ansvar for utvikling av flere studieplaner innen rus/psykiatri og miljøarbeid, men også utdanninger blant annet rettet mot rehabilitering og eldre.
I dag jobber han som avdelingsleder innen privat barnevern.