RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

«RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Refleksjon er en sentral del av metodikken i RESIMA og opplæringen utfordrer til refleksjon både på kurs og i tiden etter.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig vil høy kompetanse på håndtering av aggresjon ofte føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysisk inngripen ikke blir nødvendig.

«RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Refleksjon er en sentral del av metodikken i RESIMA og opplæringen utfordrer til refleksjon både på kurs og i tiden etter.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig vil høy kompetanse på håndtering av aggresjon ofte føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysisk inngripen ikke blir nødvendig.

Formål 

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Deltakerene skal få økt forståelse for hvordan en møter aggressive mennesker og få kjennskap til hvilke verbale og fysiske teknikker som kan være til hjelp i slike situasjoner.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Innhold

DAG 1

 • Aggresjon som fenomen
 • Dempende strategier
 • Modul 1 – unnvikelse (fysiske teknikker)
 • Modul 2 – frigjøringer (fysiske teknikker)
 • Aktuelt lovverk - arbeidsmiljø

DAG 2

 • Aktuelt lovverk – nødverge & nødrett
 • Grensesettende tiltak
 • Samhandling
 • Modul 3 – passivisering (fysiske teknikker)
 • Risikovurdering - avslutning/ evaluering

Programmet er veiledende og gir rom for endringer og individuelle tilpasninger. Dermed vil kursdeltakerne ha mulighet til å påvirke kursets innhold underveis og etter behov. Hanssen vil veksle mellom teori og praksis og det vil bli presentert en del praktiske øvelser i forhold til å møte vold og aggresjon, der vi vil bruke mest tid på dem som er mest aktuelle

Foreleser kan også kjøre dagskurs eller kveldskurs på dette temaet.

Tilbakemeldig fra en takknemlig deltaker på et kveldskurs i Øystese

Innhold

DAG 1

 • Aggresjon som fenomen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 600,-
Pris:

3 600,-

Kurspris inkluderer kursmateriell, kaffe/te, pausebevertning og enkel lunsj (catering)  

Kurspris inkluderer kursmateriell, kaffe/te, pausebevertning og enkel lunsj (catering)  

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen leder i dag «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» (facebook.com/resima.no), som kort fortalt er holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Han har tidligere arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte. Han har undervist i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt på høgskolenivå, i en årrekke og er en av forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-82-7674-458-3). Bjørn Petter Hanssen har lang fartstid som veileder og er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.