Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Oppdateringsseminaret er en videreføring av tidligere gjennomførte regionale seminar. Disse seminarene har fått svært god mottakelse, og deltakerne har gitt uttrykk for at det er viktig å ha denne dagen.

Oppdateringsseminaret er en videreføring av tidligere gjennomførte regionale seminar. Disse seminarene har fått svært god mottakelse, og deltakerne har gitt uttrykk for at det er viktig å ha denne dagen.

Formål

  • Å lære av andres erfaringer
  • Å få oppdatering og ny kunnskap
  • Å bli kjent med andre kursledere
  • Å få inspirasjon og nyttige tips

Formål

  • Å lære av andres erfaringer
  • Å få oppdatering og ny kunnskap
  • Å bli kjent med andre kursledere
  • Å få inspirasjon og nyttige tips

Målgruppe

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet (Kommunal Kompetanse), uansett om du har holdt kurs eller ikke. Dette gjelder nå over 2000 personer.
Alle erfaringer er viktige å ta med seg!

Målgruppe

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet (Kommunal Kompetanse), uansett om du har holdt kurs eller ikke. Dette gjelder nå over 2000 personer.
Alle erfaringer er viktige å ta med seg!

Innhold

  • Erfaringsutveksling

  • Presentasjon av innholdet i den nye KiD kursboken som kommer våren 2019

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

Innhold

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 250,-
Pris:

1 250,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 11.30

Faglig program

kl 11.30 - 12.30

Lunsj

kl 12.30 - 15.30

Faglig program forts.

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.