Psykososiale miljø i barnehagen - digitalt kurs

Psykososiale miljø i barnehagen - digitalt kurs

Regjeringen innfører ny mobbelov i barnehagen

Regjeringen innfører ny mobbelov i barnehagen

Formål

Deltakerne skal bli kjent med nye offentlige føringer, hva disse innebærer i praksis, samt få økt kompetanse for å planlegge og gjennomføre forebyggende strategier i tilrettelegging av tilbudet for kvalitetssikring av det psykososiale miljøet i barnehagen. Deltakerne skal også bli kjent med hva reaktive strategier kan omfatte, formålet med reaktive strategier og handlingskjeden når det oppstår behov for anvendelse av reaktive strategier. 

Formål

Deltakerne skal bli kjent med nye offentlige føringer, hva disse innebærer i praksis, samt få økt kompetanse for å planlegge og gjennomføre forebyggende strategier i tilrettelegging av tilbudet for kvalitetssikring av det psykososiale miljøet i barnehagen. Deltakerne skal også bli kjent med hva reaktive strategier kan omfatte, formålet med reaktive strategier og handlingskjeden når det oppstår behov for anvendelse av reaktive strategier. 

Målgruppe

Alle ansatte i privat og offentlig barnehagesektor, sakkyndig instans (PPT), samt andre relevante nærpersoner til barn i barnehagealder sitt nettverk. 

Målgruppe

Alle ansatte i privat og offentlig barnehagesektor, sakkyndig instans (PPT), samt andre relevante nærpersoner til barn i barnehagealder sitt nettverk. 

Innhold

Regjeringen har gitt barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Målsetningen er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek. Nå vil regjeringen forsterke det forebyggende arbeidet i barnehagene.

Kurset vil på er praksisnær måte berøre følgende sentrale stikkord:
• Barnehageloven, hva er nytt, sist endret 010121
• Kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø §41-43
• Rammeplan for barnehagen
• Barns psykisk helse – hva er hva?
• Konkrete verktøy – hvordan skal vi forstå det barn gjør, og hva gjør vi?
• Profesjonelt Målrettet miljøarbeid
• Hva er tvang, og når går omsorgen og ivaretakelsen over til å bli styring?

Innhold

Regjeringen har gitt barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Målsetningen er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek. Nå vil regjeringen forsterke det forebyggende arbeidet i barnehagene.

Kurset vil på er praksisnær måte berøre følgende sentrale stikkord:
• Barnehageloven, hva er nytt, sist endret 010121
• Kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø §41-43
• Rammeplan for barnehagen
• Barns psykisk helse – hva er hva?
• Konkrete verktøy – hvordan skal vi forstå det barn gjør, og hva gjør vi?
• Profesjonelt Målrettet miljøarbeid
• Hva er tvang, og når går omsorgen og ivaretakelsen over til å bli styring?

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Pris ,-
Pris:

,-

Pris pr deltaker

Pris pr deltaker

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30