Psykisk helse for barn og unge - digitalt kurs

Psykisk helse for barn og unge - digitalt kurs

Barn og unges selvfølelse og selvtillit er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Barn og unges selvfølelse og selvtillit er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Formål

Styrke barnas nærpersoner i å ivareta barn på en utviklingsmessig og ivaretakende måte i en hektisk hverdag

Formål

Styrke barnas nærpersoner i å ivareta barn på en utviklingsmessig og ivaretakende måte i en hektisk hverdag

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Innhold

Psykisk helse starter i barnehagen – «barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sa professor emiritus i helsepsykologi og bl.a. tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Arne Holte.

Det skrives og snakkes mye om barns og unges psykiske helse for tiden. Barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.
Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer,  og femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien - de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.
Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne økt kompetanse på;
 Hva er psykiske helse?
 Hva er tilknytning?
 Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
 Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
 Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna?
 Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
 Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
 Barns utvikling knyttet til identitet.
 Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling.
 Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus.

Innhold

Psykisk helse starter i barnehagen – «barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sa professor emiritus i helsepsykologi og bl.a. tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Arne Holte.

Det skrives og snakkes mye om barns og unges psykiske helse for tiden. Barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.
Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer,  og femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien - de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.
Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne økt kompetanse på;
 Hva er psykiske helse?
 Hva er tilknytning?
 Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
 Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
 Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna?
 Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
 Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
 Barns utvikling knyttet til identitet.
 Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling.
 Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Pris ,-
Pris:

,-

Pris pr deltaker 

Pris pr deltaker 

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30