Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode

Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene. 

Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene. 

Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Formål

Kurset vil gi en presentasjon av ulike perspektiver på å jobbe proaktivt og reaktivt i forhold til problematferd hos barn og unge, og øke bevisstheten om forebygging og håndtering av denne type atferd.

Formål

Kurset vil gi en presentasjon av ulike perspektiver på å jobbe proaktivt og reaktivt i forhold til problematferd hos barn og unge, og øke bevisstheten om forebygging og håndtering av denne type atferd.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Innhold

Det er viktig å jobbe forebyggende, både i forhold til mennesker som ikke fremviser problematferd, men også tenke forebygging i kombinasjon med andre tiltak når problematferd forekommer. Kurset vil gi en presentasjon av enkelte perspektiver på å jobbe proaktivt og reaktivt i forhold til problematferd hos barn og unge.

Begrepet problematferd er et begrep som dekker/ erstatter begreper som utfordrende atferd, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uønsket/ uakseptabel atferd, overskuddsatferd m.m. Slike observasjoner kan en oppleve oftere i en slik unntakstilstand samfunnet nå befinner seg i.

 

  • Hva er, og hva opprettholder problematferd?
  • Risikofaktorer for utvikling av problematferd
  • Positiv samhandling
  • Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe primær-, sekundær- og tertiærforebyggende i forhold til problematferd?
  • Aggresjonsperspektivet
  • Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd – effektive og ineffektive strategier

Innhold

Det er viktig å jobbe forebyggende, både i forhold til mennesker som ikke fremviser problematferd, men også tenke forebygging i kombinasjon med andre tiltak når problematferd forekommer. Kurset vil gi en presentasjon av enkelte perspektiver på å jobbe proaktivt og reaktivt i forhold til problematferd hos barn og unge.

Begrepet problematferd er et begrep som dekker/ erstatter begreper som utfordrende atferd, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uønsket/ uakseptabel atferd, overskuddsatferd m.m. Slike observasjoner kan en oppleve oftere i en slik unntakstilstand samfunnet nå befinner seg i.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet