Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

 • Hva skjer i kroppen i terminalfasen?
 • Hvordan "forsvare" hvorfor pasienten ikke spiser eller drikker?
 • Hvordan være trygg i rollen som profesjonell hjelper når pårørende utfordrer?
 • Hva skjer i kroppen i terminalfasen?
 • Hvordan "forsvare" hvorfor pasienten ikke spiser eller drikker?
 • Hvordan være trygg i rollen som profesjonell hjelper når pårørende utfordrer?

Formål

Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte omsorgsarbeider står bedre rustet i krevende situasjoner

Formål

Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte omsorgsarbeider står bedre rustet i krevende situasjoner

Målgruppe

Helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste som har omsorg for pasienter ved livets slutt

Målgruppe

Helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste som har omsorg for pasienter ved livets slutt

Innhold

Temaer som vil bli berørt

 • Verktøy for kartlegging
 • Fysiologi - hva skjer med kroppen i terminalfasen
 • Når er behandling riktig - hva kan over- eller underbehandling føre til? Hva kan gå galt
 • Intravenøs væsketilførsel
 • Pustebesvær, oksygen
 • Munnstell, kvalme, smerter
 • Medikamentbruk i terminalfasen
 • Faglig begrunnelse for valgene som tas - pårørende vil det beste for sin kjære
 • Pasientsamtale og kommunikasjon med pårørende
 • Møte pasient og pårørende med respekt og der de er
 • Lytte er en god egenskap
 • Etiske dilemmaer - hva er verdighet?

Innhold

Temaer som vil bli berørt

 • Verktøy for kartlegging
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

• Flott og faglig sterk foreleser!
• Veldig tankevekkende og interessant tema som får meg til å bli mer bevisst i min rolle som hjelpepleier
• Jeg tror at det å ha deltatt på dette kurset vil gjøre meg til en bedre hjelpepleier
• Behagelig fremføring, kjempefin dag
• Mye nyttig informasjon å ta med seg
• Kursholder hadde mange gode eksempler fra egen arbeidshverdag, nyttig!

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

• Flott og faglig sterk foreleser!
• Veldig tankevekkende og interessant tema som får meg til å bli mer bevisst i min rolle som hjelpepleier
• Jeg tror at det å ha deltatt på dette kurset vil gjøre meg til en bedre hjelpepleier
• Behagelig fremføring, kjempefin dag
• Mye nyttig informasjon å ta med seg
• Kursholder hadde mange gode eksempler fra egen arbeidshverdag, nyttig!

Pris 2 350,-
Pris:

2 350,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Ann Karin Johannesen

Ann Karin Johannesen, kreftkoordinator. Utdannet sykepleier i 1995, jobbet både i sykehus og kommunehelsetjenesten som sykepleier, fagutviklingssykepleier, virksomhetsleder og tjenesteleder på lindrende enhet. Hun har videreutdanning i palliasjon og veiledning. Ann Karin har et stort hjerte for faget sitt, og gleder seg over å formidle sin kunnskap videre!