Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske Jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme tid og sted arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene.

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske Jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme tid og sted arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene.

Innhold

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer:

  • Fremtidens akutt- og fødetilbud ved lokalsykehus?
  • Etikk og kommunikasjon
  • Nyfødtscreening
  • Tidlig intervensjon hos utsatte barnefamilier
  • Newborn Behavioral Observation (NBO)
  • Hvordan går det når den fødende ikke rekker frem til sykehuset?
  • Tilbakelent holdning til ammeveiledning

I tillegg får konferansen besøk av Ivar Haugstad som holder avslutningsforedraget "Nysmurte hengsler i fellesskapet"

Se Agenda i høyre kolonne for detaljert program.

Innhold

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer:

  • Fremtidens akutt- og fødetilbud ved lokalsykehus?
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Målgruppe

Barnepleiere og jordmødre

Målgruppe

Barnepleiere og jordmødre

Konferanseavgift

Medlemmer av Fagforbundet og Den norske jordmorforening:
Kr 4.500,- for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 05. - onsdag 07. mars)

Ikke-medlemmer:
Kr 5.500 for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 05. - onsdag 07. mars)

De som ønsker ekstra overnatting fra til 04.-05. mars må selv kontakte hotellet, pris er kr 900,-.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundets stipendordning.

Påmelding

Innen 15.01.18
Husk å krysse av for hvilket deltakeralternativ du ønsker og evt behov for transport fra Gol stasjon til hotellet om formiddagen 05.mars (NB! NSB kan endre togtidene for 2018).

Det settes også opp gratis buss fra Gardermoen 05.mars kl 09.45 og fra Storefjell 07. mars kl 13.30 (Bussen bruker ca. 3 timer). Kryss også evt av for dette ved påmelding.Henvendelser vedr. spørsmål om
konferansen til:
Odd Mandal tlf 416 77 510
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531
Roger Frostad tlf 417 84 300
Eller via e-post: ost@fagakademiet.no

 

Se brosjyre her

Pris 4 400,-
Pris:

4 400,-

Agenda

Dag 1:

kl 12.00 - 18.00

Dag 2:

kl 09.00 - 16.30

Dag 3:

kl 09.00 - 12.30

Foreleser:

Tuva Moflag

Tuva Moflag er stortingsrepresentant, medlem av helse- og omsorgskomiteen og sykehuspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun er tidligere ordfører i Ski kommune. Tuva Moflag er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra næringsliv, organisasjonsliv og media. Hun er opptatt av oppvekst og god helse gjennom hele livet.

Foreleser:

Erle Kristensen

Erle Kristensen er barnelege, og arbeider med screening av 25 medfødte sykdommer hos nyfødte barn. Hun arbeider ved Nyfødtscreeningen, Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. I tillegg arbeider hun ved Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, med oppfølging av barn med metabolsk sykdom og rådgivning av helsepersonell på dette feltet. 

Foreleser:

Tine Gammelgaard Aaserud

Tine Gammelgaard Aaserud er nasjonal fagsjef for utprøving av programmet Nurse-Family Partnership (NFP), på norsk, Familie for første gang. Hun er ansatt ved Nasjonal kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP). Hun er utdannet jordmor og har mange års erfaring fra arbeid i kommunen med svangerskapsomsorg, hjemmebesøk i barseltid og oppfølgning av gravide ansatte i kommunen. Hun har master i helse og empowerment.

Foreleser:

Unni Tranaas Vannebo

Unni Tranaas Vannebo er studieleder, RBUP Øst og Sør, Oslo. Hun er utdannet helsesøster, trener i Newborn Behavioral Observation NBO og nasjonal koordinator i NBO Norge.

Foreleser:

Eline Skirnisdottir Vik

Eline Skirnisdottir Vik er utdannet jordmor med bred erfaring fra fødsels-, barsel- og svangerskapsomsorgen. For øyeblikket holder hun på med en doktorgrad innen jordmorfag med fokus på den perinatale helsen til innvandrerkvinner. Deler av hennes stipendiatstilling er knyttet til undervisning ved jordmorutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. I masteroppgaven hadde hun fokus på kvinners erfaringer med å føde ikke-planlagt utenfor institusjon.

 

Foreleser:

Rachel Myr

Rachel Myr er utdannet jordmor, ansatt som fagjordmor i amming ved Kvinneklinikken, Sørlandet Sykehus Kristiansand. Hun er internasjonalt godkjent ammespesialist ‘IBCLC’, MPH samt æresmedlem i Ammehjelpen hvor hun har vært aktiv ammehjelper fra 1984 til d.d. Hennes erfaring fra snart to generasjoners ammeveiledning gjør at hun har stor tillit til mødres og barns mestringsevne. Hun har arbeidet i sykehus og med hjemmefødsler og har vært aktiv i Den Norske Jordmorforening fra endt utdanning i 1988 med en rekke tillitsverv i organisasjonen. Hun var også redaktør i Tidsskrift for Jordmødre fra 2000-2002. 

Foreleser:

Ivar Haugstad

Ivar Haugstad er sosialantropolog og foredragsholder. Han holder inspirerende foredrag om arbeidsglede, samarbeid og individets rolle i fellesskapet. Et foredrag med ham gir alltid nye perspektiv på det å være en del av et fellesskap. Slik sørger han for at tilhørere får mulighet til å reflektere over egen rolle i fellesskapet, og videre viktigheten av et godt fellesskap. Han har gode, praksisnære råd og tips til hvordan tilhørere kan skape et fellesskap der folk virker på sitt beste.

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering. Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Han foreleser innen følgende områder: Etikk, Verdier, Arbeidsmoral, Taushetsplikt, Hvordan få det enda bedre på jobb, Folkeskikk og uskikk på jobben, HMS grunnkurs, HMS for ledere, HMS for tillitsvalgte og verneombud, Kurs for AMU-medlemmer, HMS-kurs for Den norske kirke, Relasjonsledelse, Endringsledelse, Helsefremmende ledelse, Kommunikasjon og Metoder for konflikthåndtering.