Motiverende intervju

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring

Formål

Vi ønsker at du skal

 • lære metodens grunnleggende holdning, hvordan å skape relasjon og formidle empati
 • bli kjent med hvordan å bruke metodens samtaleferdigheter
 • lære hvordan å bidra til økt indre motivasjon ved bruk av samtaleredskapene

Formål

Vi ønsker at du skal

 • lære metodens grunnleggende holdning, hvordan å skape relasjon og formidle empati
 • bli kjent med hvordan å bruke metodens samtaleferdigheter
 • lære hvordan å bidra til økt indre motivasjon ved bruk av samtaleredskapene

Målgruppe

Motiverende intervju passer for alle som jobber med mennesker; som for eksempel ansatte i kommuner (helse, sosial, oppvekst), NAV  og spesialisthelsetjenesten (rus- og psykisk helse)

Målgruppe

Motiverende intervju passer for alle som jobber med mennesker; som for eksempel ansatte i kommuner (helse, sosial, oppvekst), NAV  og spesialisthelsetjenesten (rus- og psykisk helse)

Innhold

Et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, som helsepersonell, er at de gir informasjon med velmente råd som ikke blir fulgt. Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.

God bruk av MI bidrar til å skape et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noen og en hjelper. MI kan brukes av hjelpere med ulik faglig bakgrunn, i ethvert møte hvor en endring er et ønsket utfall.

Program for dagen:

 • Presentasjon
 • Introduksjon til MI
  • Målet med å anvende MI
  • Om grunnleggende holdning i metoden
  • Å fremkalle personens argumenter for endring
 • Grunnleggende samtaleferdigheter
  • Oppsummering
  • Åpne spørsmål
  • Refleksjoner
  • Bekreftelse
 • Øvelse, kommunikasjonsferdigheter

Dagene vil bestå av teori, mye praktisk øvelse og demonstrasjoner.
Vi tar små pauser underveis.

Innhold

Et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, som helsepersonell, er at de gir informasjon med velmente råd som ikke blir fulgt. Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.

God bruk av MI bidrar til å skape et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noen og en hjelper. MI kan brukes av hjelpere med ulik faglig bakgrunn, i ethvert møte hvor en endring er et ønsket utfall.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Solveig Høegh-Krohn

Solveig Høegh-Krohn har undervist i MI siden 2007, da hun ble utdannet MI-trener og medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT. Hun har jobbet ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) fra 2007-2013 der hun har hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju. Solveig er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til at hun har gjennomført kurs for Helsedirektoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus og private institusjoner. Solveig Høegh-Krohn har deltatt på og arrangert konferanser i regi av MINT.

Utdanning: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved Universitetet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.