Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings - og funksjonsstøttende kommunikasjon. Metoden ble utviklet av Maria Aarts fra Nederland på 1980-tallet, og er nå i bruk i mange land. Marte Meo, av latin «mars martis» som betyr «av egen kraft», sier noe om ressursfokuset og respekten for individets evne til å hjelpe seg 

Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings - og funksjonsstøttende kommunikasjon. Metoden ble utviklet av Maria Aarts fra Nederland på 1980-tallet, og er nå i bruk i mange land. Marte Meo, av latin «mars martis» som betyr «av egen kraft», sier noe om ressursfokuset og respekten for individets evne til å hjelpe seg 

Formål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om

 • bakgrunn for, innhold i og bruk av Marte Meo-metoden
 • de grunnleggende elementene i den utviklingsstøttende dialogen
 • hvordan konkret etablere et positivt samspill med personer med demens og annen kognitiv svikt i de små øyeblikkene i hverdagen
 • hvordan snu et negativt samspill til å bli positivt
 • hvordan metoden brukes i sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og sykehus
 • hvordan bli Marte Meo veileder og hvordan opplæringen organiseres på de ulike utdanningsnivåene
 • aktuell litteratur

Formål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om

 • bakgrunn for, innhold i og bruk av Marte Meo-metoden
 • de grunnleggende elementene i den utviklingsstøttende dialogen
 • hvordan konkret etablere et positivt samspill med personer med demens og annen kognitiv svikt i de små øyeblikkene i hverdagen
 • hvordan snu et negativt samspill til å bli positivt
 • hvordan metoden brukes i sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og sykehus
 • hvordan bli Marte Meo veileder og hvordan opplæringen organiseres på de ulike utdanningsnivåene
 • aktuell litteratur

Målgruppe

Ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med demens og annen kognitiv svikt 

Målgruppe

Ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med demens og annen kognitiv svikt 

Innhold

Kurset vil belyse Marte Meo-metoden ved bruk av film og foredrag. Det vil bli gitt praktiske eksempler.

Du vil få kunnskap om hva som kjennetegner det positive samspillet, og hvordan elementene i Marte Meo-metoden kan legge et grunnlag for en trygg tilknytning mellom personen med demens/annen kognitiv svikt og pleier/hjelper.

Du vil lære hva som konkret kjennetegner det positive samspillet, og hvordan en kan lede på en positiv måte.

Du vil også få kunnskap i hvordan observere uten å tolke, og hva mikroanalyse er.

Kurset vil bestå av forelesning, diskusjon og praktisk demonstrasjon.

Innhold

Kurset vil belyse Marte Meo-metoden ved bruk av film og foredrag. Det vil bli gitt praktiske eksempler.

Du vil få kunnskap om hva som kjennetegner det positive samspillet, og hvordan elementene i Marte Meo-metoden kan legge et grunnlag for en trygg tilknytning mellom personen med demens/annen kognitiv svikt og pleier/hjelper.

Du vil lære hva som konkret kjennetegner det positive samspillet, og hvordan en kan lede på en positiv måte.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Presentasjon av kursholderne:

Marianne Munch, geriatrisk sykepleier og Marte Meo LIC Supervisor. Marianne har jobbet i 30 år med personer med demens og alderspsykiatri, de siste 20 årene ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, og var en av pionerene som innførte Marte Meo-metoden på demensfeltet i Norge i 2000. Marianne har hatt utdanning av praktikere, veiledere og supervisorer for de som jobber med personer med demens og de som jobber med personer med utviklingshemming siden 2000. (Bergen, 18. april 2018 og Tromsø, 13. juni 2018)


Jan Erik Fosmark, spesialsykepleier. Jan Erik har jobbet med demens siden 2000. Han er utdannet Marte Meo-veileder. Jan Erik jobber som oversykepleier på et sykehjem i Stavanger kommune for personer med demens. (Drammen, 23. april 2018)


Synnøve Bremer Skarpenes, vernepleier. Synnøve har jobbet med demens og alderspsykiatri siden 1999. Hun er utdannet Marte Meo-veileder, og er aktiv i Marte Meo-foreningen. Synnøve jobber i alderspsykiatrisk poliklinikk i Helse Fonna, Haugesund sykehus. (Trondheim, 24. april 2018)

 

Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30