Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..? - webinar

Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..? - webinar

Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Formål

Øke bevisstheten om din rolle som tjenesteyter; hva er gode holdninger og verdier og hvordan konkret kan jeg tilrettelegge for best mulig medbestemmelse og selvbestemmelse?

Formål

Øke bevisstheten om din rolle som tjenesteyter; hva er gode holdninger og verdier og hvordan konkret kan jeg tilrettelegge for best mulig medbestemmelse og selvbestemmelse?

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole og kommunale helsetjenestesystem som sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingsfortyrrelser, utviklingshemminger og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig.

Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole og kommunale helsetjenestesystem som sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingsfortyrrelser, utviklingshemminger og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig.

Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Innhold

Som tjenesteyter har du kunnskap om forholdene slik at du skal kunne bidra til å legge til rette for medbestemmelse og selvbestemmelse for tjenestemottakeren. Dette innebærer at du gir råd, anbefalinger, veiledning og støtte slik at målpersonen tar valg og beslutninger som er så godt informert som mulig. Din beslutningsstøtte til tjenestemottakeren vil være så godt tilpasset som nødvendig for å møte tjenestemottakerens behov. 

Det vil også være viktig å bevisstgjøre brukerens nærpersoner på hvilken betydning deres holdninger har for brukerens livskvalitet. «De ansatte er i en rolle, men det er livet til brukeren…»

 

Vi fokuserer på;

  • Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø?
  • Hva betyr det for deg i din rolle i praktisere gode holdninger?
  • Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet?
  • Hva betyr konkret å legge til rette?

Innhold

Som tjenesteyter har du kunnskap om forholdene slik at du skal kunne bidra til å legge til rette for medbestemmelse og selvbestemmelse for tjenestemottakeren. Dette innebærer at du gir råd, anbefalinger, veiledning og støtte slik at målpersonen tar valg og beslutninger som er så godt informert som mulig. Din beslutningsstøtte til tjenestemottakeren vil være så godt tilpasset som nødvendig for å møte tjenestemottakerens behov. 

Det vil også være viktig å bevisstgjøre brukerens nærpersoner på hvilken betydning deres holdninger har for brukerens livskvalitet. «De ansatte er i en rolle, men det er livet til brukeren…»

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet