Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5

Modul 5:  Juss for ledere i helse og omsorgstjenestene

BLI EN TRYGG, TYDELIG OG TROVERDIG LEDER


I helse og omsorgstjenestene stilles det sterkere krav til juridisk kompetanse. Dette studiet vil gi deg oversikt over hvilke lover og regler som regulerer helse og omsorgstjenesten, se linker under. Undervisningen bygger på studentenes praksiserfaringer.

Tema som gjennomgås er generell lovgivning og juridisk metode, særlovgivningen for helse og omsorgstjenestene, lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter samt kvalitetskrav i utøvelsen av helse og omsorgstjenester. Studiet gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

«Juss for ledere i helse og omsorgstjenestene» inngår som èn modul av 8 i studiet «Lederutdanning helse og omsorg», et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling, RO.

Modul 5:  Juss for ledere i helse og omsorgstjenestene

BLI EN TRYGG, TYDELIG OG TROVERDIG LEDER


I helse og omsorgstjenestene stilles det sterkere krav til juridisk kompetanse. Dette studiet vil gi deg oversikt over hvilke lover og regler som regulerer helse og omsorgstjenesten, se linker under. Undervisningen bygger på studentenes praksiserfaringer.

Tema som gjennomgås er generell lovgivning og juridisk metode, særlovgivningen for helse og omsorgstjenestene, lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter samt kvalitetskrav i utøvelsen av helse og omsorgstjenester. Studiet gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

«Juss for ledere i helse og omsorgstjenestene» inngår som èn modul av 8 i studiet «Lederutdanning helse og omsorg», et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling, RO.

Formål

Å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettete helse- og omsorgstjenester nødvendig juridisk kompetanse, kunnskaper, ferdigheter for å bedre kunne møte en krevende hverdag med mer bevisste brukere og pårørende

Formål

Å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettete helse- og omsorgstjenester nødvendig juridisk kompetanse, kunnskaper, ferdigheter for å bedre kunne møte en krevende hverdag med mer bevisste brukere og pårørende

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Innhold

- Generell lovgivning og juridisk metode
- Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene
- Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter
- Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

 

NB! 

Her finner du emneplan for M5 og her er pensumlisten.

 

Innhold

- Generell lovgivning og juridisk metode
- Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene
- Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter
- Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Studieform og avsluttende prøve

Undervisningsform og organisering
Undervisningen er lagt opp med 2 samlinger à 2 dager. Mellom 1. og 2. samling leveres en obligatorisk gruppeoppgave som må bestås for å kunne ta eksamen. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

Samlingsdatoer:

      1.samling: 24. og 25. september 2019 kl. 09.00 - 15.30

 1. samling: 12. og 13. november 2019 kl. 09.00 - 15.30

Undervisningssted begge samlingene: Fagforbundets kurslokaler, vestre Strømkai 7, 6. etg

Eksamen
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med max 5 deltakere. Besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

  Pris

  Kr. 14.100,-    som inkluderer undervisning og enkel lunsj alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg

  Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

  Søknad om tilskudd av midler

  Det kan søkes midler til deltakelse gjennom KS sine OU-midler og gjennom stipendordninger via fagorganisasjoner.

  Moduloversikt

  Her finner du oversikt over alle modulene i studiet Lederutdanning Helse og omsorg

  Pris 13 500,-
  Pris:

  13 500,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30