Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 200 kommuner, og over 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet AOF, Ambia og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. 

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 200 kommuner, og over 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet AOF, Ambia og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. 

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter.

Lederutviklingsperspektiv og metodikk

 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Aksjonslæring
 • Bruk av basisgrupper 

Relasjonell ledelse

 • Distribuert ledelse og behovet for relasjonskompetanse
 • Egenutvikling basert på andres tilbakemeldinger
 • Relasjonsbygging. Innlevelse i andres hverdag   

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere

 • Mestringsledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis 

Utvikling av personlige lederferdigheter

 • Lederrolle og lederfunksjon
 • Ledelse og personlighet
 • Ledelsesform
 • En kontinuerligprosess 

Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk vs. selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging vs. nettverksdeltakelse

      Foreleser:

      Brit Bakken

      Hun har master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse. Hun er utdannet barnevernspedagog, har gjennomført studier ved NTNU i bl.a. Lederstil og teamutvikling, Økonomi og verdiskapning, Coaching og veiledning, Organisasjon og endring. Hun har i tillegg utdannelse som Prosjektleder fra BI og er sertifisert LEAN-prosjektleder. Hun har lang arbeidserfaring fra offentlig sektor, fengselsvesenet, barnevern, rehabiliteringsinstitusjon, HVPU og som konsulent og behandler i spesialisthelsetjenesten. I dag er Brit Bakken daglig leder i RO Rådgivning.

      Undervisningsformer og organisering

      Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

      Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene er det obligatorisk å levere en individuell skisse med egne refleksjoner med begrunnelse over mulige handlingsalternativer i en relevant arbeidssituasjon. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

      Samlinger
      2 samlinger à 2 dager. .

      Eksamen
      Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med individuell levering der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

      Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul. Dette krever innlevert og godkjent obligatorisk oppgave mellom samlingene.

      Litteratur (569 s)

      • Amundsen, S. (2019) Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (246 s.)
      • Langslet, G. (2012). LØFT på sitt beste. Hvordan bli kunstner i faget. Oslo: Gyldendal Akademisk. Unntatt kap 7, 8 og 9. (183 s.)
      • Skivik, H.M. (2004) Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (140 s.)

      Artikler og bokkapitler (69 s.)

      • Haaland, F. H. & Dale, F. (2005). Å lære seg selv å kjenne. I F. H. Haaland & F. Dale, På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse. (s. 75–94). Oslo: Gyldendal Akademisk. (20 s.)
      • Haaland, F. H. & Dale, F. (2005). Å lære å takle stress og følelser. I F. H. Haaland & F. Dale, På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse. (s. 95–110). Oslo: Gyldendal Akademisk. (16 s.)
      • Thompson, G. (2015). Valg av lederstil. I G. Thompson (red.), Situasjonsbestemt ledelse (3. utg). (s. 36–62). Oslo: Gyldendal Akademisk. (27 s.)

      Annet;

      Studiepoeng:
      Studiet er godkjent som årsenhet med 60 studiepoeng. Vi tilbyr også modul 9 og 10 i etterkant, og med de til sammen ti modulene i studiet har du mulighet for i alt 90 studiepoeng (modul 9 og 10 gir 15 studiepoeng hver, de øvrige gir 7,5). Det vil da gi grunnlag for godkjent fordypning i en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

      Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

        Pris 13 230,-
        Pris:

        13 230,-

        Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

        Semesteravgift p.t. på kr 851,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

        Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

        Semesteravgift p.t. på kr 851,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

        Søknad om tilskudd av midler
        Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

        Søknad om tilskudd av midler
        Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

        Agenda

        Dag 1:

        kl 10.00 - 16.00

        Dag 2:

        kl 09.00 - 15.00

        Dag 3:

        kl 10.00 - 16.00

        Dag 4:

        kl 09.00 - 15.00