Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2700 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

 
Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Knapt 30 moduler ble gjennomført våren 2018!

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre!  - så modul 8 kan tas før modul 1.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter.

Relasjonell ledelse

 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Utvikling av eget lederutviklingsprogram
 • Veiledning
 • Bruk av basisgrupper

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere

 • Distribuert ledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis

Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk versus selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging versus nettverksdeltakelse

Foreleser:

Lars Metlid

Lars foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på Lederutdanning helse og omsorg

Undervisningsformer og organisering

Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene er det obligatorisk å levere en individuell skisse med egne refleksjoner med begrunnelse over mulige handlingsalternativer i en relevant arbeidssituasjon. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

Samlinger
2 samlinger à 2 dager. .

Eksamen
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med individuell levering der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul. Dette krever innlevert og godkjent obligatorisk oppgave mellom samlingene.

 

Litteratur

 • Berg, Morten, E. (2013) Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes
 • Martinsen, Ø.L. (2015) Perspektiver på ledelse.
 • Skivik, H.M. (2004) Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis

Artikler:

 • Pettersen, K.S (2010)Ledelse og lederutdanning i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Resultater fra kartleggingsstudie for KS

Støttelitteratur:

 • Kaufmann, A. og Kaufmann G. (2009) Ledelse i teori og praksis – og - Innflytelse, påvirkning og makt
 • Skaug, G.M. (2011) Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Annet;

Studiepoeng:
Studiet er godkjent som årsenhet med 60 studiepoeng. Vi tilbyr også modul 9 og 10 i etterkant, og med de til sammen ti modulene i studiet har du mulighet for i alt 90 studiepoeng (modul 9 og 10 gir 15 studiepoeng hver, de øvrige gir 7,5). Det vil da gi grunnlag for godkjent fordypning i en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

Søknad om tilskudd av midler
Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

 

Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Pris 13 230

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

Litteraturkostnader kommer i tillegg.

Agenda

Dag 1:

kl 10.00 - 16.00

Dag 2:

kl 09.00 - 15.00

Dag 3:

kl 10.00 - 16.00

Dag 4:

kl 09.00 - 15.00