Lederutdanning Helse og omsorg, modul 1

Lederutdanning Helse og omsorg, modul 1

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGG, TYDELIG OG TROVERDIG LEDER

Ledere på ulike nivå må navigere i en stadig mer kompleks hverdag med krav om riktig ressursutnyttelse og tverrfaglig samhandling.

"Lederutdanning - helse og omsorg" er rettet mot nåværende og fremtidige ledere for helse- og omsorgstjenestene.

Dette er et praksisnært studium som kan tas ved siden av full jobb. Du kan bringe inn erfaringer og problemstillinger fra egen arbeidshverdag.

Utdanningen gir kompetente og handlekraftige ledere som er trygg i sin rolle. Den tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet.

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGG, TYDELIG OG TROVERDIG LEDER

Ledere på ulike nivå må navigere i en stadig mer kompleks hverdag med krav om riktig ressursutnyttelse og tverrfaglig samhandling.

"Lederutdanning - helse og omsorg" er rettet mot nåværende og fremtidige ledere for helse- og omsorgstjenestene.

Dette er et praksisnært studium som kan tas ved siden av full jobb. Du kan bringe inn erfaringer og problemstillinger fra egen arbeidshverdag.

Utdanningen gir kompetente og handlekraftige ledere som er trygg i sin rolle. Den tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet.

Formål

Gi nåværende og fremtidige ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter. Dette for å bedre kunne møte en krevende hverdag med mer bevisste brukere og pårørende.

 

Formål

Gi nåværende og fremtidige ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter. Dette for å bedre kunne møte en krevende hverdag med mer bevisste brukere og pårørende.

 

Målgruppe

Nåværende og fremtidige ledere for hele bredden av helse- og omsorgstjenestene.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

 

Målgruppe

Nåværende og fremtidige ledere for hele bredden av helse- og omsorgstjenestene.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

 

Innhold 

Modul 1: «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper»

• Relasjonell ledelse

• Ledelse av myndiggjorte medarbeidere

• Utvikling av personlige lederferdigheter

• Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

 

NB! 

Her finner du emneplan for M1 og her er pensumlisten.

 

Undervisningsformer og organisering

Undervisningen er lagt opp med 2 samlinger à 2 dager. Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Verktøyene du lærer vil kunne brukes direkte inn i din arbeidshverdag - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

Mellom 1. og 2. samling leveres en obligatorisk og individuell refleksjonsoppgave. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

 

Samlingsdatoer:

      1.samling: 1.-2. oktober 2019 kl. 09.00 - 15.30

 1. samling: 5.-6. november 2019 kl. 09.00 - 15.30

Undervisningssted begge samlingene: Quality Hotel Residence, Julie Eges gate 5, Sandnes

 

Eksamen
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med individuell levering der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Velger du å ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul. Dette krever innlevert og godkjent obligatorisk oppgave mellom samlingene.

 

Informasjon og pris: 

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg.

Etter påmelding vil du få tilsendt skjema for opptak til Høyskolen Innlandet.

 

Moduloversikt

Her finner du oversikt over alle modulene i studiet Lederutdanning Helse og omsorg

 

 

  Ta kontakt om du har spørsmål

  Fagakademiet
  Lillian Nisja Lundeby
  Kompetanserådgiver
  lillian.lundeby@fagakademiet.no

  Tlf + 47 418 05 333

  Foreleser:

  Øyvind Thorvaldsen

  Erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as

  Pris 14 605,-
  Pris:

  14 605,-

  Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

  Søknad om tilskudd av midler
  Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

  Søknad om tilskudd av midler
  Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Agenda:

  Modul 1: «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper»

  • Relasjonell ledelse
  • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
  • Utvikling av personlige lederferdigheter
  • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

  Agenda:

  Modul 1: «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper»

  • Relasjonell ledelse
  • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
  • Utvikling av personlige lederferdigheter
  • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor