Kunnskapsbasert sårbehandling

Kunnskapsbasert sårbehandling

Oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre riktig sårbehandling. Helsepersonell som behandler sår bør derfor ha fokus på årsaken til såret, kunne foreta en sårvurdering og dermed bidra til riktig behandling. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Samhandlingsreformen stiller høye krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det nå er enda viktigere enn tidligere å ha god kunnskap om.

Oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre riktig sårbehandling. Helsepersonell som behandler sår bør derfor ha fokus på årsaken til såret, kunne foreta en sårvurdering og dermed bidra til riktig behandling. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Samhandlingsreformen stiller høye krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det nå er enda viktigere enn tidligere å ha god kunnskap om.

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Venøst leggsår. Foto Tidsskrift for Den norske legeforening

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon, men vi har åpning for at alle som jobber med sår kan delta.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon, men vi har åpning for at alle som jobber med sår kan delta.

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
 • Sårets faser
 • Debridering og rensemetoder
 • Renseprodukter og valg av bandasje
 • Årsak, forebygging og behandling av:
  • Diabetiske fotsår
  • Trykksår
  • Venøse og arterielle leggsår
 • Behandling med vakuum (TNP) og fluelarver
 • Spørsmål, avslutning (15 min.)

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Priser

Gratis for medlemmer av Fagforbundet. 

Ikke medlemmer betaler kr 2750,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eva Kronholm Heiberg

Eva Kronholm Heiberg er klinisk spesialist i sykepleie/sår. Hennes masteroppgave i sykepleievitenskap ved UiO omhandler trykksår. Hun er styremedlem i NIFS (Norsk interesse faggruppe for sårheling) og jobber på Kirurgisk Poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Eva behandler polikliniske pasienter med problematiske sår og har lang erfaring fra gastrokirurgi, ortopedi og plastisk kirurgi. Eva jobber også med fag og leder sykehusets Sårfaggruppe.

 

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.