Kunnskapsbasert sårbehandling

Kunnskapsbasert sårbehandling

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Etter innføring av samhandlingsreformen stilles det stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om.

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Etter innføring av samhandlingsreformen stilles det stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om.

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Venøst leggsår. Foto Tidsskrift for Den norske legeforening

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon. Ufaglærte vil dessverre ikke kunne delta på dette kurset.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon. Ufaglærte vil dessverre ikke kunne delta på dette kurset.

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
 • Sårets faser
 • Debridering og rensemetoder
 • Renseprodukter og valg av bandasje
 • Årsak, forebygging og behandling av:
  • Diabetiske fotsår
  • Trykksår
  • Venøse og arterielle leggsår
 • Behandling med vakuum (TNP) og fluelarver
 • Spørsmål, avslutning (15 min.)

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
Les mer på https://www.fagakadamiet.no

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Pris 2 950,-
Pris:

2 950,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eva Kronholm Heiberg

Eva Kronholm Heiberg er klinisk spesialist i sykepleie/sår. Hennes masteroppgave i sykepleievitenskap ved UiO omhandler trykksår. Hun er styremedlem i NIFS (Norsk interesse faggruppe for sårheling) og jobber på Kirurgisk Poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Eva behandler polikliniske pasienter med problematiske sår og har lang erfaring fra gastrokirurgi, ortopedi og plastisk kirurgi. Eva jobber også med fag og leder sykehusets Sårfaggruppe.

 

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.