Konferanse for helsesekretærer

Konferanse for helsesekretærer

Årets konferanse med spennende program er klar for påmelding.

Årets konferanse med spennende program er klar for påmelding.

Våre populære to-dagers konferanser for helsesekretærer arrangeres jevnlig over hele landet - og som i fjor inviterer vi til et spennende program med engasjerte og inspirerende forelesere som gleder seg til å møte dere og dele av sin kunnskap.

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Våre populære to-dagers konferanser for helsesekretærer arrangeres jevnlig over hele landet - og som i fjor inviterer vi til et spennende program med engasjerte og inspirerende forelesere som gleder seg til å møte dere og dele av sin kunnskap.

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Kommunikasjon og samhandling. Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

 • Klarspråk. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt - praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling.

 

Målgruppe

Helsesekretærer, legesekretærer og kontoransatte i helseforetak, helsekontor, legekontor, helsestasjoner eller andre helseinstitusjoner

  Målgruppe

  Innhold

  Dag 1 - Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen

  • Kommunikasjonsformer.
  • Kommunikasjon og relasjoner.
  • Kommunikasjonsutfordringer, hva, hvor, hvem.
  • Hvordan påvirker kommunikasjonen arbeidsmiljøet?
  • Anerkjennende kommunikasjon.
  • Kommunikasjon og konflikt.
  • Vanskelige samtaler.
  • Født sånn – blitt sånn – hva må til for å bli bedre?

  Temaene vil bli belyst i korte forelesninger, gruppesamtaler og øvelser gjennom dagen.

   

  Dag 2 - Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk

  På kurset bruker foreleser eksempler fra offentlige tekster, vedtak, e-poster og brev. Eksemplene fungerer på to måter: I første omgang viser kurslederen fram originalteksten med forslag til forbedring. Han forklarer hva som er endret - og hvorfor. I tillegg viser han hvordan kursdeltakerne selv kan endre teksten, og hvilke hjelpemidler som kan brukes.

  • 15 sentrale skriveknep, blant annet:
   • Subjektknepet: nøkkelen til en aktiv og lettlest skrivestil
   • Hvorfor verb er bedre enn substantiver
   • Slik gjør du teksten kortere uten at noe av budskapet går tapt
   • Punktumet er leserens beste venn
   • Hvordan du gjør budskapet mer konkret
   • Nyttige nettressurser og Word-knep
   • Kvalitetssikring av egen tekst
  • Spesielt om å skrive vedtak: Bruk av fortellende overskrifter. Bruk av bindeord for å skape flyt i lesingen og lage gode overganger i teksten. Lage personlige vedtak og knepet med etterstilt pronomen. Bruk av punktlister og ord som mottakeren kan oppfatte som vanskelige.
  • Skriveblemmer: Nordmenn som skriver fortsetter å gjøre de samme feilene gang på gang. I grammatikkdelen av kurset setter vi en stopper for dette.
  • Tre faser i skrivearbeidet: Vi går grundig gjennom skrivefasene og ser på hvordan du styrer skriveprosessen fram til ferdig produkt. Du får råd om hvordan du bygger opp en god setning.
  • Hvordan fremheve det viktigste i teksten din: Bruk av tegn og en rekke andre knep for å fremheve det du mener er viktig i teksten.

  Innhold

  Dag 1 - Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen

  • Kommunikasjonsformer.
  Les mer på https://www.fagakademiet.no
  Pris 4 250,-
  Pris:

  4 250,-

  Gratis for medlemmer av Fagforbundet Hordaland SKA og SHS. For ikke medlemmer kr 3500,-

  Gratis for medlemmer av Fagforbundet Hordaland SKA og SHS. For ikke medlemmer kr 3500,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 10.00 - 16.00

  Dag 2:

  kl 09.00 - 15.30

  Foreleser:

  Bente Storfjell

  Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching. 

  Foreleser:

  Ragnar Eriksen

  Rådgiver og filolog. Han har lang erfaring fra offentlig informasjonsvirksomhet, markedsføring og media. Ragnar har i mange år holdt kurs i klarspråk for en rekke kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorat.

  Deltakerne opplever kursene som underholdende og inspirerende. De setter pris på at alt er så praktisk lagt opp. Ingen høytflygende teorier - kun konkrete teknikker og knep som de kan ta i bruk straks.