Konferanse for helsesekretærer , Bergen 2018

Konferanse for helsesekretærer , Bergen 2018

Fagakademiet og Fagforbundet  inviterer til ny storsamling for helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet.

Våre populære todagers konferanser for helsesekretærer arrangeres jevnlig over hele landet - Dette er syvende året på rad vi inviterer vi til et spennende program i Bergen. To engasjerte og inspirerende forelesere gleder seg til å møte dere og dele av sin kunnskap. Årets program har fokus på service, samhandling og kommunikasjon og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Fagakademiet og Fagforbundet  inviterer til ny storsamling for helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet.

Våre populære todagers konferanser for helsesekretærer arrangeres jevnlig over hele landet - Dette er syvende året på rad vi inviterer vi til et spennende program i Bergen. To engasjerte og inspirerende forelesere gleder seg til å møte dere og dele av sin kunnskap. Årets program har fokus på service, samhandling og kommunikasjon og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som angår helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet. Hvordan være ansikt utad og guide videre i systemet?

- Ekstern og intern service og samhandling i Helsesektoren
- Den utfordrende pasienten, rus/medikament eller atferdst-utfordringer
            - Vår påvirkning i menneskemøtet

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som angår helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet. Hvordan være ansikt utad og guide videre i systemet?

- Ekstern og intern service og samhandling i Helsesektoren
- Den utfordrende pasienten, rus/medikament eller atferdst-utfordringer
            - Vår påvirkning i menneskemøtet

Målgruppe

Helsesekretærer, legesekretærer og kontoransatte i helseforetak, helsekontor, legekontor, helsestasjoner eller andre helseinstitusjoner - Både i offentlige og privat regi.

Målgruppe

Helsesekretærer, legesekretærer og kontoransatte i helseforetak, helsekontor, legekontor, helsestasjoner eller andre helseinstitusjoner - Både i offentlige og privat regi.

Innhold

Innhold - Dag 1:

Ekstern og intern service og samhandling i Helsesektoren - Forelesning v/ Cand. philol. Astrid Voll Storaas:

• Hva er service?

        o Personlig service
        o Det viktige sannhetens øyeblikk
        o Servicekvalitet
        o Fokus
        o Holdninger og handlinger
        o Hvordan møte utfordringer

• Det gode interne samarbeidsmiljø: "Støtteklima"

        o Å gjøre hverandre gode
        o Hvordan skape et godt tverrfaglig samarbeid

• Den gode interne kommunikasjonen: Dialogen

        o Holdninger og kommunikasjonsmønstre
        o Kommunikasjonsferdigheter

• Noen etiske refleksjoner om samhandlingen i norsk arbeidsliv - kultur og ukultur

Temaene vil bli belyst i korte forelesninger, gruppesamtaler og øvelser gjennom dagen.


Innhold - Dag 2: 

Den utfordrende pasienten, rus/ medikament eller atferdsutfordringer
Vår påvirkning i menneskemøtet

Forelesning v/ Pål Aaser Storå, jobber for tiden som avd.leder i Tiltak for ungdom – Agder TUA

Førstelinjen – Både ansikt utad og skranke. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som helsesekretær?
• Det spennende, men utfordrende ansikt-til-ansikt-møte med sinte eller fortvilede mennesker
• Hvordan møtes på best mulig måte, for å sikre både pasient og dere selv
• Noen utfordringer i forhold til mennesker med diagnoser som påvirker atferd og forståelse
• Vårt eget tilknytningsmønster som speil i vår samhandling
        o Fokus på oss selv i endringsarbeidet med andre
• Vår påvirkning av den andre og vice versa, tar vi den nødvendige «ledelse»
        o Mentalisering, en evne som settes under press ved stress og hektiske dager
• Empati, en kilde til nærhet men også konflikt
        o Skamspiralen - empatiske møter som går feil
• Ulike medikamenters og rusmidlers påvirkning i forhold til atferd
• Rusatferd kontra avhengighetsatferd, er det et skille?

 

Innhold

Innhold - Dag 1:

Ekstern og intern service og samhandling i Helsesektoren - Forelesning v/ Cand. philol. Astrid Voll Storaas:

• Hva er service?

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Astrid Voll Storaas

Voll Storaas har i 16 år har holdt et dagskurs for helsesekretærer, både for Norsk Helsesekretær-forbund og i flere helseforetak / institusjoner (bl.a. Haukeland Universitetssykehus), med tittelen ”Den Gode Service og Menneskebehandling overfor Pasienter”.
Dette er ”skreddersydd” for helsepersonell, inkl. helsesekretærer, og deres service, menneskebehandling og kommunikasjon overfor pasientene.

På denne samlingen kombinerer hun dette med "Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø" til: Ekstern og intern service og samhandling i Helsesektoren
Astrid Voll Storaas er cand. philol. og pedagog, og har mange års undervisningserfaring som lektor og høyskoleforeleser. Hun har i mange år undervist i fagene Service og kundebehandling og Service og tjenesteyting på Handelsinstituttet i Bergen.Hun har dessuten i 7 år vært høyskoleforeleser ved Handelshøyskolen BI Bergen, hvor hun underviste i internasjonale forretningskulturer.Storaas har videreutdannelse i Arbeids - og Organisasjonspsykologi, Personaladministrasjon og Coaching.
I tillegg til undervisning har hun i mange år holdt kurs og foredrag landet rundt om service og organisasjonskultur. Hennes kurs og undervisning har i alle år fått svært gode evalueringer.

Foreleser:

Pål Aaser Storå

Pål Kristian Storå, avdelingsleder ved Tiltak for unge - Agder.
Utdannet fengselsbetjent og sykepleier. Pål Storå har arbeidet som fengselsbetjent i mange år, og senere som sykepleier og leder innen rus- og psykiatrifeltet.
Fra 2005 ble han enhetsleder ved avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Familieenheten Hov, Sykehuset Innlandet HF. Han tok så over ledelsen i LAR – Innlandet under omstillingsprosessen med å legge LAR-tilbudet inn under DPS fremfor å ha dette i sentralsykehusfunksjonen. Pål Storå har vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet og har hatt ansvar for utvikling av flere studieplaner innen rus/psykiatri og miljøarbeid, men også utdanninger blant annet rettet mot rehabilitering og eldre.
I dag jobber han som avdelingsleder innen privat barnevern.

NB! Har du behov for overnatting ber vi deg bestille og gjøre opp for dette selv. Du kan om du ønsker benytte deg av våre avtalepriser på Grand Hotel Terminus, Sander Kaaes gate 6 - oppgi at du er deltaker på kurs i regi av Fagakademiet.

NB! Har du behov for overnatting ber vi deg bestille og gjøre opp for dette selv. Du kan om du ønsker benytte deg av våre avtalepriser på Grand Hotel Terminus, Sander Kaaes gate 6 - oppgi at du er deltaker på kurs i regi av Fagakademiet.

Pris 3 900,-
Pris:

3 900,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00