Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Viktig informasjon må utveksles, samtidig som du må etablere helt avgjørende relasjonelle bånd med mennesker i en sårbar og utsatt situasjon. Hvordan skape trygge rammer for god kommunikasjon, samtidig som du skal ivareta deg selv på en god måte?

Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Viktig informasjon må utveksles, samtidig som du må etablere helt avgjørende relasjonelle bånd med mennesker i en sårbar og utsatt situasjon. Hvordan skape trygge rammer for god kommunikasjon, samtidig som du skal ivareta deg selv på en god måte?

Formål

Hensikten med kurset er å gi deltakeren verktøy og ferdigheter til god kommunikasjon i møte med den syke og dens familie og nettverk. Etter kurset vil du ha både innsikt og kompetanse for å kunne legge til rette for trygg og tydelig kommunikasjon.

Formål

Hensikten med kurset er å gi deltakeren verktøy og ferdigheter til god kommunikasjon i møte med den syke og dens familie og nettverk. Etter kurset vil du ha både innsikt og kompetanse for å kunne legge til rette for trygg og tydelig kommunikasjon.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker innsikt, råd og kompetanse på området.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker innsikt, råd og kompetanse på området.

Innhold

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Espens personlige erfaringer i møte med helsevesenet
  • Roller og forventninger
  • Kommunikasjonshindringer og reaksjonsmønstre
  • Verktøy for trygg og tydelig kommunikasjon
  • Inspirasjon og motivasjon

Innhold

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Espens personlige erfaringer i møte med helsevesenet
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Espen O. Simonsen

Espen O. Simonsen var Tones nærmeste pårørende gjennom fire år med oppturer og nedturer. Tone var bare 25 år gammel da legene fant svulsten. Da behandlingen ble stoppet etter to år hadde hun gått igjennom 3 store operasjoner og 57 cellegiftbehandlinger. Etter ytterligere to år med palliativ behandling døde Tone av kreften bare 28 år gammel.
I dag er Espen en anerkjent kurs- og foredragsholder i firmaet Gjør en forskjell AS. Han er bestselgende forfatter og programleder på TV2. I mange år har han holdt forskjellige typer kommunikasjonskurs, og hans relasjonelle kompetanse blir jevnlig benyttet av Bufetat som familierådskoordinator i det kommunale barnevernet.