KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe og form
  • Belastning, mestring og stress
  • Reaksjoner på belastning og stress
  • Håndtering av belastning
  • Kognitiv teori og den kognitive modellen
  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger
  • Å holde KiB kurs

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne Kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, og deltakerne følges opp med 2 oppfølgingsmøter etter kursavslutning. Det kan være 6-12 deltakere på hvert kurs.

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Foreleser:

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Pris ,-
Pris:

,-

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding