Instruktørutdanning for Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Instruktørutdanning for Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er en kognitivt basert metode som er kunnskapsbasert, prøvd ut over flere år og evaluert av Folkehelseinstituttet. 

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er en kognitivt basert metode som er kunnskapsbasert, prøvd ut over flere år og evaluert av Folkehelseinstituttet. 

Formål

Opplæring i å holde disse kursene går over 5 dager, hvorav de to første dagene er på digital plattform og de tre siste er ved fysisk oppmøte. Målet er å utdanne instruktører/kursledere som jobber med studenter på høgskoler og universitet. 

Formål

Opplæring i å holde disse kursene går over 5 dager, hvorav de to første dagene er på digital plattform og de tre siste er ved fysisk oppmøte. Målet er å utdanne instruktører/kursledere som jobber med studenter på høgskoler og universitet. 

Målgruppe

Instruktørutdanningen i KiB er for ansatte ved høyskoler/universitet, eksempelvis rådgivere, lærere, stipendiater e.l. som jobber med studenter.
Ved å ta instruktørutdanningen kan man i etterkant holde kurs for studenter.

KiB er et lavterskeltilbud som skal komme flest mulig studenter til gode. Målet er å bidra til at studenter bedre blir i stand til å håndtere belastning, øke livskvalitet, påvirke studieutbytte, bygge relasjoner og forebygge emosjonelle vansker.

Kursformatet for studenter innebærer at det kan være 12-14 studenter i gruppe på et kurs. Hvert kurs har 10 ukers kursgjennomføring.

Det vil bli etablert veiledningsgrupper ledet av en erfaren klinker en gang pr. måned for instruktører.

 

Kurslederopplæringen/instruktørutdanning er basert på tilskudd fra Helsedirektoratet som i år har øremerket opplæring til studentsamskipnader og deres studenter.

 

 

Målgruppe

Instruktørutdanningen i KiB er for ansatte ved høyskoler/universitet, eksempelvis rådgivere, lærere, stipendiater e.l. som jobber med studenter.
Ved å ta instruktørutdanningen kan man i etterkant holde kurs for studenter.

KiB er et lavterskeltilbud som skal komme flest mulig studenter til gode. Målet er å bidra til at studenter bedre blir i stand til å håndtere belastning, øke livskvalitet, påvirke studieutbytte, bygge relasjoner og forebygge emosjonelle vansker.

Kursformatet for studenter innebærer at det kan være 12-14 studenter i gruppe på et kurs. Hvert kurs har 10 ukers kursgjennomføring.

Det vil bli etablert veiledningsgrupper ledet av en erfaren klinker en gang pr. måned for instruktører.

 

Kurslederopplæringen/instruktørutdanning er basert på tilskudd fra Helsedirektoratet som i år har øremerket opplæring til studentsamskipnader og deres studenter.

 

 

Foto: Camilla Norvoll

Innhold

Tema for undervisningen er:

• Hva er belastning?
• Hva er stressreaksjoner på belastning?
• Kartlegging av egne belastninger.
• Ulike mestringsstrategier, sammenhengen mellom hvordan en opplever og håndterer belastning.
• Kartlegging av egne mestringsforsøk og mestringsstiler.
• Nærende og tærende aktiviteter.
• Søvn og søvnvansker.
• Tankemåter som bidrar til belastning: ulike tankestiler.
• Utvikling av egen forståelse og indre dialog.
• Øvelse i å være kursleder.

 

Innhold

Tema for undervisningen er:

• Hva er belastning?
• Hva er stressreaksjoner på belastning?
• Kartlegging av egne belastninger.
• Ulike mestringsstrategier, sammenhengen mellom hvordan en opplever og håndterer belastning.
• Kartlegging av egne mestringsforsøk og mestringsstiler.
• Nærende og tærende aktiviteter.
• Søvn og søvnvansker.
• Tankemåter som bidrar til belastning: ulike tankestiler.
• Utvikling av egen forståelse og indre dialog.
• Øvelse i å være kursleder.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 En av disse to vil være foreleser på kurset:

 En av disse to vil være foreleser på kurset:

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Foreleser:

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Pris 8 030,-
Pris:

8 030,-

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30