Hvordan kan du møte aggresjon og vold på din arbeidsplass på en best mulig måte?

Hvordan kan du møte aggresjon og vold på din arbeidsplass på en best mulig måte?

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten opplever økning i volds- og trusselsituasjoner - særlig innen psykiatri/rus, demensomsorg, miljøarbeid, barnevern, NAV og krisesenter.

I 2017 kom det endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer at arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig kan kompetanse på håndtering av aggresjon føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysisk inngripen ikke blir nødvendig.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten opplever økning i volds- og trusselsituasjoner - særlig innen psykiatri/rus, demensomsorg, miljøarbeid, barnevern, NAV og krisesenter.

I 2017 kom det endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer at arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig kan kompetanse på håndtering av aggresjon føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysisk inngripen ikke blir nødvendig.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Program

17.30 - 18.30    Aggresjon som fenomen

18.45 - 18.30    Dempende strategier

19.45 - 20.30    Grensesettende tiltak

 

Tilbakemelding fra en takknemlig deltaker på et kveldskurs i Øystese

 

Pris ,-
Pris:

,-

Foreleser:

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen leder i dag «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» (facebook.com/resima.no), som kort fortalt er holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Han har tidligere arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte. Han har undervist i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt på høgskolenivå, i en årrekke og er en av forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-82-7674-458-3). Bjørn Petter Hanssen har lang fartstid som veileder og er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.