Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Nasjonale føringer har de siste årene utfordret kommuner til i større grad å vektlegge rehabilitering innen tjenesteyting. Sentralt er å legge til rette for at hjemmeboende personer kan være selvstendige i hverdagslige aktiviteter så lenge som mulig.

Hverdagsrehabilitering er en ressursorientert arbeidsform som vektlegger funksjon og helse, fremfor sykdom og begrensninger. Mange kommuner har innført denne arbeidsformen som en del av sine hjemmebaserte tjenester.

Nasjonale føringer har de siste årene utfordret kommuner til i større grad å vektlegge rehabilitering innen tjenesteyting. Sentralt er å legge til rette for at hjemmeboende personer kan være selvstendige i hverdagslige aktiviteter så lenge som mulig.

Hverdagsrehabilitering er en ressursorientert arbeidsform som vektlegger funksjon og helse, fremfor sykdom og begrensninger. Mange kommuner har innført denne arbeidsformen som en del av sine hjemmebaserte tjenester.

Foto: Maskot

Formål 

Deltakerne får grunnleggende kunnskap om hverdagsrehabilitering med en praktisk tilnærming. Deltakerne får innsikt i hvordan ledelsen, hjemmetjenester, institusjonstjenester og rehabiliteringstjenester må jobbe sammen for å lykkes med hverdagsrehabilitering.

Målgruppe

Ansatte i kommuner som nylig har startet eller planlegger å starte med hverdagsrehabilitering. Ledere,  sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, leger og helsefagarbeidere. Politikere kan også gjerne delta på dette kurset. 

Målgruppe

Ansatte i kommuner som nylig har startet eller planlegger å starte med hverdagsrehabilitering. Ledere,  sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, leger og helsefagarbeidere. Politikere kan også gjerne delta på dette kurset. 

Innhold

  • Hva er hverdagsrehabilitering?
  • Hvem kan ha nytte av hverdagsrehabilitering?
  • Involvering og deltakelse - hva er viktig for deg?
  • Hva bør kartlegges i hverdagsrehabilitering?
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Etiske dilemma
  • Hvordan organisere hverdagsrehabilitering?
  • Mestring og aktivitet
  • Hva sier brukerne?

Dagen gjennomføres med veksling mellom forelesning, arbeid med case i grupper og plenumsdiskusjoner. Det vil gis konkrete eksempler på både suksesshistorier og utfordringer. Problemstillinger fra egen kommune kan spilles inn på forhånd.

Innhold

  • Hva er hverdagsrehabilitering?

Dagen gjennomføres med veksling mellom forelesning, arbeid med case i grupper og plenumsdiskusjoner. Det vil gis konkrete eksempler på både suksesshistorier og utfordringer. Problemstillinger fra egen kommune kan spilles inn på forhånd.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Lillian Nisja Lundeby

Lillian har lang erfaring som leder på ulike nivå innen offentlig sektor. Hun har en klar tro på at gode prosesser gir fruktbare resultat for organisasjonen. I dag jobber hun med å utruste ledere og medarbeidere som kompetanserådgiver i Fagakademiet. Lillian har en ekthet i sin formidling og evne til å dra det faglige ned på et hverdagslig og gjenkjennelig nivå.

Lillian er utdannet sykepleier. Hun har en mastergrad i verdibasert ledelse og videreutdanning i coaching og kommunikasjon.

Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30