Helsesekretærkonferansen 2021

Helsesekretærkonferansen 2021

Helsesekretærkonferansen holdes hver høst i Sandefjord. Høsten 2020 måtte vi for første gang dessverre avlyse konferansen, men vi tar opp igjen tradisjonen og inviterer til ny konferanse høsten 2021. Det blir to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling i trygge omgivelser.

Helsesekretærkonferansen holdes hver høst i Sandefjord. Høsten 2020 måtte vi for første gang dessverre avlyse konferansen, men vi tar opp igjen tradisjonen og inviterer til ny konferanse høsten 2021. Det blir to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling i trygge omgivelser.

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Målgruppe

Helsesekretærer og merkantilt ansatte i helseinstitusjoner

Målgruppe

Helsesekretærer og merkantilt ansatte i helseinstitusjoner

Innhold

Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som helsesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Skolesekretærkonferansen.

Temaer i år vil være

  • Aktuelt lovverk som du må være oppdatert på i jobben din - og husk at juss kan være gøy! Se lenger ned for detaljer om innholdet. 
  • Håndtere aggressive personer og vanskelige situasjoner på en god og sikker måte
  • «Se, lytt, ROCK hverandre frem!» - En dag med kommunikasjon, etiske dilemmaer, tankevekkende diskusjoner og masse humor!

Fjorårets konferanse var en suksess med stand up etter middagen - det gjentar vi i år! Gled deg til fantastiske Susann Laache!

Klikk her for utskriftsvennlig brosjyre!

 

 

Aktuelt lovverk: 

Tittelen helsesekretær ble beskyttet i 2003, og er omfattet av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven.
Forsvarlighetskravet
I første del skal ta for oss kravet til forsvarlighet etter helsepersonelloven § 4. Bestemmelsen stiller krav til helsepersonell utførelse av arbeidet; det skal være faglig forsvarlig og helsepersonellet skal gi omsorgsfull hjelp. Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse, må sees i sammenheng med kravet til forsvarlig virksomhet. Begge deler vil bli behandlet.
Reaksjoner ved brudd på profesjonsansvaret
I denne delen skal vi behandle spørsmålet om Helsetilsynets reaksjoner ved brudd på profesjonsansvaret, dvs. de såkalte pliktbrudd-sakene. Vi skal se på saksbehandlingen og de ulike reaksjonsformene etter helsepersonelloven kapittel 11. Andre reaksjonsformer (erstatning, straff mv.) vil ikke bli behandlet.

Innhold

Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som helsesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Skolesekretærkonferansen.

Temaer i år vil være

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 5 500,-
Pris:

5 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 17.00

Dag 2:

kl 09.00 - 14.00

Foreleser:

Synneva Erland

Med spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse, bidrar Synneva til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte den enkelte medarbeider. Synneva byr på seg selv med fortellinger, erfaringer og noen ganger en sang! Hun har en unik evne til å se og involvere sitt publikum. Med energi og tilstedeværelse setter hun i gang refleksjoner hos deltakerne som kan skape viktige forandringer både for den enkelte og for arbeidsmiljøet. Hvordan påvirker vi hverandre med vår kommunikasjon? Verbalt og non verbalt. Hvem har ansvar for hvordan din kommunikasjon er? Du. Bare du. Derfor er det viktig at du har gode verktøy og vet hvordan du påvirker andre hele tiden. Synneva viser med hele seg hvordan kommunikasjonen vår virker. Med humor og masse kunnskap!

Synneva Erland har stått på ulike scener hele livet og har solid utdannelse fra universitet og høyskole. Hun er sertifisert som en del av FuelTeamet i det internasjonale selskapet Fuelbox. 

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Arne Guddal

I nesten 30 år har Arne Guddal hatt en jobb hvor det å møte mennesker i ulike settinger og situasjoner har vært hans profesjonelle hverdag. Han har i over 25 år forelest og undervist i ulike temaer innen kommunikasjon og konflikthåndtering:

Bevissthet om egen atferd i møte med andre, motivasjon, hvordan bygge et mer robust ”mindset”/mental forberedelse, tilbakemeldingskultur, ivaretakelse av egne kollegaer etter spesielle hendelser/personlige kriser og andre beslektede temaer.

Hans spesialiteter er bl.a. konfliktdempende kommunikasjon, krisekommunikasjon, ”Den krevende dialogen”, hvordan forebygge/håndtere vold og trusler, verbal og fysisk konflikthåndtering.

Arne er svært troverdig i sine forelesninger og sin undervisning, og får alltid svært gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og deltakere. 

Foreleser:

Susann Laache

Susann Laache er en kvinnelig Stand Up-komiker som skriver og gir dere et innblikk om sitt håpløse og noe fantastiske liv som kvinne, men også mamma. Susann Laache er på turne med sitt andre soloshow «Kvinnesyken» etter en kjempesuksess med sitt forrige og første soloshow «Eg ser at du er mor.» Susann tar dere med inn i sin hverdag som bonusmamma, kjæreste, mamma og barnehageassistent. Susann vil gi deg en bekreftelse på at barn kan ødelegge livet, bittelittgranne. Særlig når de er våkne. Bekreftelsen gjelder også menn og Susann mener disse to gruppene av mennesker gjør at hun til tider lider av diagnosen hun selv har funnet på, nemlig «Kvinnesyken.»