Helsesekretærkonferansen 2018

Hvert år er vi spente på om vi klarer å møte forventningene og levere enda bedre enn fjoråret - og det er vi sikre på at vi klarer også i år! Det blir to dager med fantastiske innledere, programmet finner du under! 

Klikk her for brosjyre!

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Foto: Frank K. Opsahl/Visitvestfold.com.

Målgruppe

Helsesekretærer og merkantilt personell i helseinstitusjoner

Innhold

Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som helsesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Skolesekretærkonferansen. 

Temaer i år vil være

 • Hverdagsjuss i rollen som bølgebryter og trygg havn
 • Krisehåndtering - hva gjør du når krisen rammer? Hva forventes av deg? 
 • No stress - bærekraftig hverdag. Stressmestring. Krevende jobb og et godt balansert liv, er det mulig? 


Hverdagsjuss i rollen som bølgebryter og trygg havn

Det stilles mange krav til den som skal «sitte i front»; mange spørsmål skal besvares og mange avgjørelser må tas på kort tid. I denne sekvensen vil du få en innføring i hovedregler innen jussen som forhåpentligvis vil være til hjelp i arbeidshverdagen. Vi skal se på følgende temaer:

 • Pasientens rett til informasjon og veiledning
 • De foresattes rolle når pasienten er mindreårig
 • Pasientens rett til innsyn i egen journal
 • Journalføringsplikten
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt

Krisehåndtering

 • Hva er kriser, hva er traumer?
  • Forskjellig definisjon for ansatte, tjenestemottakere og virksomhet
 • Det er forskjellige typer kriser som er typiske for helseinstitusjoner
  • Vi ser på de generelle utfordringene
  • Dypdykk i sektorspesifikke utfordringer pasient/pårørende
  • Behandlingssplikt og hvordan håndteringen av utfordringene kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag
 • Disse utfordringene rammer ikke bare leger og sykepleiere, men hele helseapparatet. Alle må inkluderes i forebygging og ettervern på arbeidsplassen
 • Sekundærtraumatisering og omsorgstretthet
  • Når hjelperne rammes. Dette er  ikke en annenrangs krise - hvordan ta dette på alvor?
 • Krisehåndtering i et HMS-perspektiv
  • Hva er «godt nok», hva er lovkrav, hva er bra arbeidsmiljøtiltak?
 • Ditt ansvar i egne kriser, andres kriser, virksomhetens kriser
 • Enkle forebyggingsverktøy for enkeltpersoner og grupper som jobber sammen i en travel hverdag
 • Oppfølging av kolleger/en selv etter tøffe hendelser eller langvarig press, hvordan ta vare på seg selv og hverandre

 

No Stress - Stressmestring og hvordan skape deg en balansert, bærekraftig hverdag

KREVENDE JOBB OG ET GODT BALANSERT LIV, ER DET MULIG?
Er det mulig å skape en bærekraftig hverdag? 

Dagen gir en økt forståelse av hva stress er og hvordan du kan ta tilbake kontrollen over hverdagen, og på den måte få en bedre balanse i hverdagen, både på jobb og privat.

Du får innsyn og trening i effektive verktøy som bidrar til at du får muligheten til å oppnå større mestring og balanse i forhold til dagens krav, utfordringer og forventninger. 

Denne dagen er laget for deg som ønsker å fastholde gode vaner og leve det gode liv, for deg som er rammet av stress, eller er i ferd med å bli det. For deg som har sett kolleger, nære venner, familie, eller bekjente bli rammet av stress. Levereglene vil hjelpe deg med å skape det gode liv for deg selv og for dine nære. 

Hovedmålet med dagen er:

 • Å forstå hva stress er
 • Å takle stress mer hensiktsmessig
 • Å få bedre kontroll over arbeidshverdagen
 • Å bli tydelig, og lettere kunne sette grenser
 • Å bli bedre på selvledelse, og vite hva som er viktigst
 • Å kommunisere bedre med deg selv og andre
 • Å fokusere på hva som er viktig av mål og valg
 • Å fokusere på det som motiverer og inspirerer
 • Å ta eierskap og ansvar for egen stressmestring
 • Prioriteringer, å gjøre valg
 • Verktøy og tips for å redusere stress
 • Veien videre

Det vil være i pausene være anledning til å kjøpe "No Stress-kuben" og et hefte med 12 gode leveregler - pris kr 350,-

Vi tar fortsatt i mot påmeldinger også etter fristens utløp så lenge det er ledige plasser!

Pris 5 500

Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre deltakere eller flere fra samme arbeidsgiver! Beløpet trekkes fra ved fakturering. 

Du kan velge dagdeltakelse eller helpensjon inkl. konferansemiddag. Velg standard enkeltrom eller oppgrader til superior dobbeltrom til samme pris, dersom du kan dele rom med en kollega. Oppgi i så fall dette ved påmelding. 

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Dag 2:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Bodil Døssland

Bodil Døssland er utdannet lege, med spesialitet i Barne- og Ungdomspsykiatri. Hun er også utdannet familieterapeut, psykoterapeut for barn og ungdom, og musikkterapeut. Bodil har reist mye, og har stor interesse for andre lands tradisjoner innenfor musikk, dans og medisin.

Bodil er opptatt av å se og forstå sammenhenger, blant annet sammenhengen mellom kropp/hjerne/nervesystem, psykologi, samfunn, kultur og relasjoner mennesker imellom. Videre er hun opptatt av å formidle denne kunnskapen på en måte som gjør den mer tilgjengelig for alle. Hennes evne til å formidle kompleks teori og kunnskap på en enkel og praktisk måte skaper engasjement hos tilhørerne. Bodil er meget kunnskapsrik og resultatorientert.

Bodil sier selv at hun er usentimentalt opptatt av kjærligheten som den viktigste drivkraft i mennesket, og en nødvendighet for artens overlevelse. Videre beskrives Bodil som kreativ, omsorgsfull, humoristisk og alvorlig.

Foreleser:

Jeanette Sleveland

Jeanette Sleveland er en strukturert, rolig og samtidig engasjert og sprudlende kursholder. Hun balanserer perfekt mellom teori, praksis og refleksjon. Hun er behagelig, hun motiverer og hun skaper trygghet. I tillegg er hun tydelig og «to the point»! 

Jeanette er Executive Coach fra CoachTeam. I tillegg er hun en internasjonalt sertifisert NLP Trainer fra University of California gjennom Robert Dilts (nplu.com) og utdannet innen Neuro-Semantics og Meta-Coaching.

Jeanette jobber med programmer innen verdibasert ledelse, helseperspektiv og kommunikasjon. I tillegg holder hun energifylte workshops og foredrag om temaene selvledelse, kommunikasjon, samarbeid, arbeidsglede, motivasjon, selvfølelse og livsstil. 

 

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.