HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette.

For alle som håndterer mat profesjonelt er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos dem som spiser den. Ved bruk av HACCP kan du på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt. HACCP består av sju prinsipper der det legges vekt på å identifisere faktorer for risiko og deretter finne egnede kritiske kontrollpunkter

HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette.

For alle som håndterer mat profesjonelt er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos dem som spiser den. Ved bruk av HACCP kan du på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt. HACCP består av sju prinsipper der det legges vekt på å identifisere faktorer for risiko og deretter finne egnede kritiske kontrollpunkter

Formål

Deltakerne skal bli i stand til å innføre HACCP-metodikk på egen arbeidsplass. Kravene som Hygienepakken stiller, innebærer at HACCP er noe alle innen mathåndtering må forholde seg til.

Formål

Deltakerne skal bli i stand til å innføre HACCP-metodikk på egen arbeidsplass. Kravene som Hygienepakken stiller, innebærer at HACCP er noe alle innen mathåndtering må forholde seg til.

Målgruppe

Ledere og ansatte innen kantine, storkjøkken og institusjoner

Målgruppe

Ledere og ansatte innen kantine, storkjøkken og institusjoner

Innhold

Følgende temaer blir gjennomgått på kurset:

  • Grunnleggende HACCP

  • HACCP-analyse

  • Kartlegging av bedriftens produkter og prosesser

  • Utarbeidelse av flytskjema

  • Fareanalyse

  • Risikovurdering

  • Fastsettelse av kritiske styringspunkt og grenser

  • Etablering av rutiner for styring og kontroll

  • Etablering av rutiner for dokumentasjon og evaluering

Kurset vil bestå av forelesninger og gruppeoppgaver knyttet til de enkelte tema, slik at en ved kursavslutning har gjennomgått en fullstendig HACCP. Maks 20 deltakere pr kurs. Kursbevis.

Innhold

Følgende temaer blir gjennomgått på kurset:

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Foreleser:

Mette Juberg

Kvalitets- og mattrygghetssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Hun er utdannet Næringsmiddelteknolog i 1987 og har lang og bred erfaring fra næringsmiddelbransjen. Mette har holdt mange kurs innen HACCP, merking og allergener og er en dyktig og humørfylt kursholder!