Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare

Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging. Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror.

Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging. Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror.

Formål

Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Vi trenger flere mennesker i lokalsamfunnet som er oppmerksomme på selvmordsfare og i stand til å gi førstehjelp.

Formål

Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Vi trenger flere mennesker i lokalsamfunnet som er oppmerksomme på selvmordsfare og i stand til å gi førstehjelp.

Målgruppe

Alle som arbeider direkte med barn og unge både frivillige og ansatte, personalledere / HR, lærere i skoleverket, nav-ansatte i direkte arbeid med unge og andre kommunale og private bedrifter. 

Nærmere informasjon om kurset: Førstehjelp ved selvmordsfare

 • Kurset er godkjent av:
  Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer)
 • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer)
 • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer)
 • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Målgruppe

Alle som arbeider direkte med barn og unge både frivillige og ansatte, personalledere / HR, lærere i skoleverket, nav-ansatte i direkte arbeid med unge og andre kommunale og private bedrifter. 

Nærmere informasjon om kurset: Førstehjelp ved selvmordsfare

 • Kurset er godkjent av:
  Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer)
 • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer)
 • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer)
 • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Innhold

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser. 

 

Undervisningsfilm
Introduksjon til hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe

Innhold

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser. 

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Anneli Frantzen

Kompetanserådgiver i Fagakademiet, Anneli Frantzen
Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket,
i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge.
Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift.
Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav.
I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder for kurset «Førstehjelp mot selvmordsfare».

Foreleser:

Ottar Høier

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London, og er akkreditert coach MGPO i Gestaltpraktiserende i organisasjoner. For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.

Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her: Etiske retningslinjer MGPO

Pris 2 700,-
Pris:

2 700,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 08.00 - 15.00