Faglig konferanse for helsesekretær

Faglig konferanse for helsesekretær

Fagforbundet Vestland, i samarbeid med Fagakademiet AOF, har gleden av å invitere til digitalt kurs for helsesekretærer i vest.

Fagforbundet Vestland, i samarbeid med Fagakademiet AOF, har gleden av å invitere til digitalt kurs for helsesekretærer i vest.

Innhold

I år blir den årlige konferansen for helsesekretærer digital pga Korona. Vi har gleden av å tilby dere faglig påfyll i følgende tema:

Etikk i pasientkontakt (ikke behandlingssituasjon)

  • Etikken som et kompass som styrer vår adferd, hvilke praktiske utfordringer medfører dette?
  • Hvordan ivareta etiske verdier som respekt, medfølelse og tillit i en hektisk hverdag?
  • Hvorfor ivareta etiske verdier som respekt, medfølelse og tillit i en hektisk hverdag?

Kommunikasjon (fysisk og verbal) med pasienter og pårørende

  • Hvordan kommunisere slik at pasient/bruker forstår budskapet?
  • Hvilke faktorer hos pasient/bruker påvirker kommunikasjonen?
  • Hvilke faktorer hos deg påvirker kommunikasjonen?

Omsorgsslitasje for førstelinje

  • Hvilke faktorer er farlige
  • Hvordan forebygge/forhindre
  • Medfører Covid19 mer eller mindre omsorgsslitasje?

Alle tre timene tar utgangspunkt i helsesekretærenes arbeidshverdag og tjenesteutførelse, og eksempler og refleksjons oppgaver er fra helsevesenet

Innhold

I år blir den årlige konferansen for helsesekretærer digital pga Korona. Vi har gleden av å tilby dere faglig påfyll i følgende tema:

Etikk i pasientkontakt (ikke behandlingssituasjon)

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Gratis for medlemmer av Fagforbundet Vestland, ikke medlemmer kr 1500,-

Kurset går to ganger, så husk å velg rett klokkeslett under "påmelding". Enten klokken 10.00 eller klokken 17.00

Gratis for medlemmer av Fagforbundet Vestland, ikke medlemmer kr 1500,-

Kurset går to ganger, så husk å velg rett klokkeslett under "påmelding". Enten klokken 10.00 eller klokken 17.00

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!