Fagdag: Omsorgsteknologi

Fagdag: Omsorgsteknologi

Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Det å bruke teknologi inn i omsorgstjenestene er ikke nytt (tenk på trygghetsalarmer), men det er likevel en stadig større del av samtalen rundt omsorgstjenestene.  For mange ansatte, både i omsorgstjenestene og i teknisk sektor, blir omsorgsteknologi en stadig større del av hverdagen. 

Det å bruke teknologi inn i omsorgstjenestene er ikke nytt (tenk på trygghetsalarmer), men det er likevel en stadig større del av samtalen rundt omsorgstjenestene.  For mange ansatte, både i omsorgstjenestene og i teknisk sektor, blir omsorgsteknologi en stadig større del av hverdagen. 

Formål

Å gi deltakerne mulighet til å reflektere over hva bruk av omsorgsteknologi får å si for for deres arbeidssituasjon. Sette fokus på etikk og holdninger.

Formål

Å gi deltakerne mulighet til å reflektere over hva bruk av omsorgsteknologi får å si for for deres arbeidssituasjon. Sette fokus på etikk og holdninger.

Målgruppe

Alle ansatte og ledere innen helse- og omsorgstjenesten, kontoransatte og teknisk personell.

Målgruppe

Alle ansatte og ledere innen helse- og omsorgstjenesten, kontoransatte og teknisk personell.

Innhold

Hvilke lover og regler forholder vi oss til?

 • Hvorfor bruke ulike former for velferdsteknologi?
  • Betyr det sikkerhet og trygghet?
  • Hva er faglig forsvarlig?

 • Etiske utfordringer og dilemmaer.
  • Hva er forskjellen på kartlegging og overvåking?
  • Hva er forskjellen på bruk av teknologi i private hjem og i institusjoner?
  • Hvordan sikre taushetsplikt og informasjon?
  • Hvordan sikrer vi rettighetene til andre brukere / pasienter
  • Hvilket forhold har vi til samarbeidspartnere og pårørende
  • Hvordan sikre og videreutvikle kommunikasjon og samarbeid.

 • Erfaringsutveksling, spørsmål og kommentarer

Rammeprogrammet gir rom for dialog og drøfting av deltakerenes problemstillinger.

Innhold

Hvilke lover og regler forholder vi oss til?

 • Hvorfor bruke ulike former for velferdsteknologi?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30