Fagdag: Omsorgsteknologi

Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Det å bruke teknologi inn i omsorgstjenestene er ikke nytt (tenk på trygghetsalarmer), men det er likevel en stadig større del av samtalen rundt omsorgstjenestene.  For mange ansatte, både i omsorgstjenestene og i teknisk sektor, blir omsorgsteknologi en stadig større del av hverdagen. 

Formål

Å gi deltakerne mulighet til å reflektere over hva bruk av omsorgsteknologi får å si for for deres arbeidssituasjon. Sette fokus på etikk og holdninger.

Målgruppe

Alle ansatte og ledere innen helse- og omsorgstjenesten, kontoransatte og teknisk personell.

Innhold

Hvilke lover og regler forholder vi oss til?

 • Hvorfor bruke ulike former for velferdsteknologi?
  • Betyr det sikkerhet og trygghet?
  • Hva er faglig forsvarlig?

 • Etiske utfordringer og dilemmaer.
  • Hva er forskjellen på kartlegging og overvåking?
  • Hva er forskjellen på bruk av teknologi i private hjem og i institusjoner?
  • Hvordan sikre taushetsplikt og informasjon?
  • Hvordan sikrer vi rettighetene til andre brukere / pasienter
  • Hvilket forhold har vi til samarbeidspartnere og pårørende
  • Hvordan sikre og videreutvikle kommunikasjon og samarbeid.

 • Erfaringsutveksling, spørsmål og kommentarer

Rammeprogrammet gir rom for dialog og drøfting av deltakerenes problemstillinger.

Pris

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.