Fagdag om sårbehandling

Fagdag om sårbehandling

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en erfaren fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Det stilles stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en erfaren fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Det stilles stadig høyere krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det er enda viktigere nå enn tidligere å ha god kunnskap om

Formål

Å gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Det er avholdt flere slike kurs, alle med meget gode tilbakemeldinger på både foreleser og kursinnhold. Dette er et oppdateringskurs som du som arbeider med sår bør få med deg!

Tema

Diagnosens betydning - sårets faser - rensemetoder - renseprodukt - årsak - forebygging og behandling av ulike sår - spørsmål/ dialog. 

Formål

Å gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Det er avholdt flere slike kurs, alle med meget gode tilbakemeldinger på både foreleser og kursinnhold. Dette er et oppdateringskurs som du som arbeider med sår bør få med deg!

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer og andre. Også sykepleiere vil ha bruk for denne kompetansen.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer og andre. Også sykepleiere vil ha bruk for denne kompetansen.

Innhold

Kurset legger opp til en arbeidsform med forelesning, demostrasjoner og diskusjon.
Du vil få et fyldig kurskompendium med mye fotos av sår, metoder og produkter som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset.

Program - punktliste for innhold

 • Fremmøte registrering - kaffe/ te og frukt tilgjengelig
 • Sårprinsipper
 • Diagnostikk
 • Diabetiske og Arterielle sår
 • Venøse sår
 • Lunsj
 • Kompresjonsbehandling teori
 • Kompresjonsbehandling demo /Praktisk
 • Trykksår
 • Aktuelle Produkter
 • Oppsummering evaluering og Avslutning

Lengde på øktene tilpasses og nødvendige pauser legges inn av foreleser, ca 10 min pr time

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Innhold

Kurset legger opp til en arbeidsform med forelesning, demostrasjoner og diskusjon.
Du vil få et fyldig kurskompendium med mye fotos av sår, metoder og produkter som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset.

Program - punktliste for innhold

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 500,-
Pris:

2 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30