Fagdag om diabetes

Fagdag om diabetes

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

 

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

 

Formål

Å gi grunnleggende kunnskap om diabetes, et fagfelt som ble aktualisert i forbindelse med Samhandlingsreformen, men som har hatt mindre fokus de senere årene.

Du vil få kunnskap om årsak, behandling, kosthold og komplikasjoner.

Det vil være mulighet for refleksjon sammen med andre over noen sentrale problemstillinger og utfordringer.

Kurset er praktisk rettet og deltakerne får trene på å utføre både blodsukkermåling og å bruke insulinpenn.

Formål

Å gi grunnleggende kunnskap om diabetes, et fagfelt som ble aktualisert i forbindelse med Samhandlingsreformen, men som har hatt mindre fokus de senere årene.

Du vil få kunnskap om årsak, behandling, kosthold og komplikasjoner.

Det vil være mulighet for refleksjon sammen med andre over noen sentrale problemstillinger og utfordringer.

Kurset er praktisk rettet og deltakerne får trene på å utføre både blodsukkermåling og å bruke insulinpenn.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker oppdatering på fagfeltet.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker oppdatering på fagfeltet.

Innhold

Hva er diabetes?

 • Type 1 diabetes
 • Type 2 diabetes - forskjellige typer behandlingsmedisin
 • Hvordan oppstår diabetes, symptomer, årsak, utbredelse, behandling
 • Andre diabetesvarianter - kort om hvilke andre typer diabetes

Diabetes i hverdagen:

 • Symptomer og behandling på høyt og lavt blodsukker
 • Hva er viktig for å leve best mulig med diabetes
 • Mestring, kunnskap, ferdigheter, motivasjon, involvering av nærmiljø/støtte

Kosthold ved diabetes:

 • Diabeteskost? – Hva er det? Trenger man det?
 • Vanlig godt norsk kosthold, lavkarbo, diett?
 • Hvilke hensyn skal man ta?

Diabetes og komplikasjoner:

 • Hvilke komplikasjoner kan de med diabetes få?
 • Hva er risikoen for dette?
 • Hva gjør man for best mulig å unngå dette?

Praktisk diabetes:

 • Hvordan måler man blodsukker på en riktig og god måte?
 • Hvordan håndterer man insulinpennene, og hva finnes?
 • Hvor og hvordan setter man insulin
 • Vi øver praktisk på blodsukkermåling og insulinpenner.

Kurset er godkjent som tellende med 6 timer i Fagforbundets program for klinisk fagstige.

Innhold

Hva er diabetes?

 • Type 1 diabetes
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 350,-
Pris:

2 350,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Berit Magnus Tarlebø

Utdannet sykepleier, ansatt på Medisinsk poliklinikk på Haukeland Universitetssykehus. Videreutdanning som diabetessykepleier og jobber i hovedsak med egne diabeteskonsultasjoner. I tillegg holder hun jevnlige kurs i insulinpumpeoppstart og opplæring i kontinuerlige blodsukkermålere. Berit har inntil i år være mangeårig leder for faggruppen for diabetessykepleiere avdeling Bergen/Hordaland.