Fagdag for personlige assistenter

Fagdag for personlige assistenter

Personlige assistenter må kjenne sine plikter og rettigheter i en brukerstyrt organisering av den personlige assistansen (BPA). Personlige assistenter får opplæring direkte av sin arbeidsleder, som skal sikre brukerstyring og et godt arbeidsmiljø. Mange arbeidsledere og personlige assistenter opplever at det er et stort utbytte i å gjennomføre kurs om hva BPA-yrket innebærer. Det å møte andre personlige assistenter og utforske regelverk og muligheter, er dessuten motiverende for mange.

BPA-yrket er i dag en ny måte å jobbe på i det som tradisjonelt sett omtales som helse- og omsorgsyrker. Den personlige assistenten må ha personlige kvaliteter og ferdigheter som passer i den enkeltes hverdag. BPA er en individuell ordning, som betyr at assistentenes stillinger kan handle om alt fra å utføre praktisk bistand og avlastende oppgaver, til å jobbe med rehabilitering, motivasjon og støtte. Rollen som personlig assistent er derfor veldig spennende og kan handle like mye om helse og omsorg, som service. Det handler om å se seg selv som den andre personen i noens liv.

Kurset gir deg en trygghet i hva som forventes av deg, hvilke regelverk som påvirker din stemme, medvirkning og taushetsplikt i møte med andre aktører i kryssende arbeidsfelt og hvordan du kan være med på å bidra til at samarbeidende helsepersonell og andre i samfunnet forstår hva brukerstyring dreier seg om.

BPA-yrket er et yrke som sikrer funksjonshemmede selvbestemmelse og frihet til å delta aktivt i samfunnet. Derfor er dette en jobb som skal bæres med stolthet og en forankring om hvorfor vi jobber som vi gjør i den brukerstyrte ordninga.

Personlige assistenter må kjenne sine plikter og rettigheter i en brukerstyrt organisering av den personlige assistansen (BPA). Personlige assistenter får opplæring direkte av sin arbeidsleder, som skal sikre brukerstyring og et godt arbeidsmiljø. Mange arbeidsledere og personlige assistenter opplever at det er et stort utbytte i å gjennomføre kurs om hva BPA-yrket innebærer. Det å møte andre personlige assistenter og utforske regelverk og muligheter, er dessuten motiverende for mange.

BPA-yrket er i dag en ny måte å jobbe på i det som tradisjonelt sett omtales som helse- og omsorgsyrker. Den personlige assistenten må ha personlige kvaliteter og ferdigheter som passer i den enkeltes hverdag. BPA er en individuell ordning, som betyr at assistentenes stillinger kan handle om alt fra å utføre praktisk bistand og avlastende oppgaver, til å jobbe med rehabilitering, motivasjon og støtte. Rollen som personlig assistent er derfor veldig spennende og kan handle like mye om helse og omsorg, som service. Det handler om å se seg selv som den andre personen i noens liv.

Kurset gir deg en trygghet i hva som forventes av deg, hvilke regelverk som påvirker din stemme, medvirkning og taushetsplikt i møte med andre aktører i kryssende arbeidsfelt og hvordan du kan være med på å bidra til at samarbeidende helsepersonell og andre i samfunnet forstår hva brukerstyring dreier seg om.

BPA-yrket er et yrke som sikrer funksjonshemmede selvbestemmelse og frihet til å delta aktivt i samfunnet. Derfor er dette en jobb som skal bæres med stolthet og en forankring om hvorfor vi jobber som vi gjør i den brukerstyrte ordninga.

Formål

 • Kurset skal gi deg som har jobbet som personlig assistent en ramme for hva brukerstyrt personlig assistent (BPA)  er ment å være og hva det er blitt i dagens norske velferdsmodell.
 • Kurset vil gi deg en introduksjon til ideologiske modeller, historiske reformer som påvirker yrket og tjenestene for funksjonshemmede.
 • Kurset vil ta for seg konkrete dilemma og muligheter som ofte oppstår i BPA-ordningene og gi deg en styrket stemme i forhold til hva du kan medvirke i og hvordan du bruker din egen kompetanse på en god måte i samarbeid med den du jobber med.
 • Kurset gir deg kompetanse om dine rettigheter og plikter i jobben.
 • Kurset er Fagstigegodkjent hos Fagforbundet

Formål

 • Kurset skal gi deg som har jobbet som personlig assistent en ramme for hva brukerstyrt personlig assistent (BPA)  er ment å være og hva det er blitt i dagens norske velferdsmodell.
 • Kurset vil gi deg en introduksjon til ideologiske modeller, historiske reformer som påvirker yrket og tjenestene for funksjonshemmede.
 • Kurset vil ta for seg konkrete dilemma og muligheter som ofte oppstår i BPA-ordningene og gi deg en styrket stemme i forhold til hva du kan medvirke i og hvordan du bruker din egen kompetanse på en god måte i samarbeid med den du jobber med.
 • Kurset gir deg kompetanse om dine rettigheter og plikter i jobben.
 • Kurset er Fagstigegodkjent hos Fagforbundet

Målgruppe

 • Personlige assistenter som jobber i BPA-ordninger
 • Personlige assistenter som jobber med personlig assistanse der brukerstyringa ikke er like sterk, kan også ha utbytte av kurset
 • Det samme gjelder arbeidssøkende som ønsker å jobbe med BPA

Målgruppe

 • Personlige assistenter som jobber i BPA-ordninger
 • Personlige assistenter som jobber med personlig assistanse der brukerstyringa ikke er like sterk, kan også ha utbytte av kurset
 • Det samme gjelder arbeidssøkende som ønsker å jobbe med BPA

Innhold

I BPA -ordninga har den tradisjonelle mottakeren av assistanse gått inn i lederrollen for sitt eget tjenesteliv og tatt over ansvaret og definisjonsmakta over hva slags assistanse som ønskes utført, hvem som skal utføre denne, hvordan, når og hvor assistansen skal ytes. Noen ganger er det også en nærstående som leder assistansen til et familiemedlem (barn, ektefelle, søsken etc.). BPA innebærer derfor at du jobber tett på et menneske og følger med ut i samfunnet slik at denne kan leve et aktivt liv som andre. BPA omtales som et frigjøringsverktøy og dette skal assistenter være stolte av å ha som yrke!

BPA innebærer et perspektivskifte på hva gode tjenester kan handle om, hvem som skal ha hovedrollen i tjenestene, hvordan vi skal kommunisere og forstå hverandres verdier og målet med assistansen for den enkelte og finne fram til et godt liv med god assistanse. Ikke minst handler dette om å samhandle og utforske hva som skaper gode arbeidsvilkår for assistentene og hva slags grunnelementer som kan sikre at BPA blir det verktøyet det er ment å være for hver enkelt gjennom økt fellesforståelse.

Innhold

I BPA -ordninga har den tradisjonelle mottakeren av assistanse gått inn i lederrollen for sitt eget tjenesteliv og tatt over ansvaret og definisjonsmakta over hva slags assistanse som ønskes utført, hvem som skal utføre denne, hvordan, når og hvor assistansen skal ytes. Noen ganger er det også en nærstående som leder assistansen til et familiemedlem (barn, ektefelle, søsken etc.). BPA innebærer derfor at du jobber tett på et menneske og følger med ut i samfunnet slik at denne kan leve et aktivt liv som andre. BPA omtales som et frigjøringsverktøy og dette skal assistenter være stolte av å ha som yrke!

BPA innebærer et perspektivskifte på hva gode tjenester kan handle om, hvem som skal ha hovedrollen i tjenestene, hvordan vi skal kommunisere og forstå hverandres verdier og målet med assistansen for den enkelte og finne fram til et godt liv med god assistanse. Ikke minst handler dette om å samhandle og utforske hva som skaper gode arbeidsvilkår for assistentene og hva slags grunnelementer som kan sikre at BPA blir det verktøyet det er ment å være for hver enkelt gjennom økt fellesforståelse.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Program

Kl 10.00   Velkomst. Informasjon fra Fagforbundet, introduksjon til assistentyrket og BPAs historie, ideologiske forankring og utviklingstrekk for assistenter i Norge. Menneskesyn og rolleforståelse. Helse, omsorg, service.

Kl 10:30   Din rolle, dine ferdigheter i et unikt og personlig yrke. Hva er personlig assistanse og hva forteller stillingsbeskrivelsen om dine oppgaver? Hvorfor fikk nettopp du jobben?

Kl 11:00    Dine rettigheter og plikter i jobben. Arbeidslederens rettigheter og plikter. Arbeidsgivers ansvar.

Kl 11:30    Gruppeoppgaver med felles diskusjon

Kl 12:00    Lunsj

Kl 12:40    Taushetsplikt, rollespill, etisk refleksjon med dialogkort fra Fagforbundet.

Kl 13:30    Relasjonen til arbeidsgiver og lojalitet i BPA-ordninga når det oppstår dilemma. Varsle rett tjenestevei. Grensesetting og konfliktløsning

Kl 14:30    Case-oppgaver om HMS og godt arbeidsmiljø og en god hverdag for hovedpersonen.

Kl 15:00    BPA i høytidene, på feriereiser og i kryssende arbeidsfelt med helse/skolepersonell.

Kl 15:30    Avslutning, evalueringer og kursbevis

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

PROGRAM

Kl 10.00   Velkomst. Informasjon fra Fagforbundet, introduksjon til assistentyrket og BPAs historie, ideologiske forankring og utviklingstrekk for assistenter i Norge. Menneskesyn og rolleforståelse. Helse, omsorg, service.

Kl 10:30   Din rolle, dine ferdigheter i et unikt og personlig yrke. Hva er personlig assistanse og hva forteller stillingsbeskrivelsen om dine oppgaver? Hvorfor fikk nettopp du jobben?

Kl 11:00    Dine rettigheter og plikter i jobben. Arbeidslederens rettigheter og plikter. Arbeidsgivers ansvar.

Kl 11:30    Gruppeoppgaver med felles diskusjon

Kl 12:00    Lunsj

Kl 12:40    Taushetsplikt, rollespill, etisk refleksjon med dialogkort fra Fagforbundet.

Kl 13:30    Relasjonen til arbeidsgiver og lojalitet i BPA-ordninga når det oppstår dilemma. Varsle rett tjenestevei. Grensesetting og konfliktløsning

Kl 14:30    Case-oppgaver om HMS og godt arbeidsmiljø og en god hverdag for hovedpersonen.

Kl 15:00    BPA i høytidene, på feriereiser og i kryssende arbeidsfelt med helse/skolepersonell.

Kl 15:30    Avslutning, evalueringer og kursbevis