Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.
Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve?
Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.
Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve?
Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Formål

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner

Formål

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner

Målgruppe

Ansatte i helsetjenestene i kommune, fylke og helseforetak

Målgruppe

Ansatte i helsetjenestene i kommune, fylke og helseforetak

Innhold

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, refleksjon, diskusjoner og oppgaver basert på følgende tema:

 • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
 • Yrkesetikk
 • Verdivalg
 • Etisk refleksjon
 • Arbeidsmoral og kommunikasjon
 • Grunnlovens § 100
 • Taushetsplikt
 • Opplysningsrett og opplysningsplikt
 • Forvaltningsmessig taushetsplikt
 • Profesjonsbasert taushetsplikt
 • Hvor fritt kan taushetsbelagte opplysninger sirkulere innad i en virksomhet?
 • Dersom taushetsplikt brytes.....

Innhold

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, refleksjon, diskusjoner og oppgaver basert på følgende tema:

 • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 350,-
Pris:

2 350,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering. Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Han foreleser innen følgende områder: Etikk, Verdier, Arbeidsmoral, Taushetsplikt, Hvordan få det enda bedre på jobb, Folkeskikk og uskikk på jobben, HMS grunnkurs, HMS for ledere, HMS for tillitsvalgte og verneombud, Kurs for AMU-medlemmer, HMS-kurs for Den norske kirke, Relasjonsledelse, Endringsledelse, Helsefremmende ledelse, Kommunikasjon og Metoder for konflikthåndtering.