Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og hva må vi forholde oss til og etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Formål

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner

Formål

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Innhold

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, refleksjon og diskusjoner basert på følgende tema:

 • Etikk/yrkesetikk
 • Etiske retningslinjer
 • Hvilken rolle er jeg i?
 • Etisk refleksjon og taushetsplikt
 • Lojalitet
 • Forvaltningsmessig eller yrkesbasert taushetsplikt
 • Meldeplikter/varsling/ytringsfrihet
 • Taushetsplikter i forhold til kollegaer/politi/utenforstående
 • Oppheving av taushetsplikten, samtykke
 • Konsekvenser av brudd på taushetsplikten

Innhold

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, refleksjon og diskusjoner basert på følgende tema:

 • Etikk/yrkesetikk
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 350,-
Pris:

2 350,-

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.