Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

Helsevesenet er i stadig utvikling og endring, noe som stiller store krav til faglig kompetanse, samhandling og personlige egenskaper - da er etisk kompetanse og refleksjon viktig. Denne kursdagen er et tiltak for å bidra til dette.

Helsevesenet er i stadig utvikling og endring, noe som stiller store krav til faglig kompetanse, samhandling og personlige egenskaper - da er etisk kompetanse og refleksjon viktig. Denne kursdagen er et tiltak for å bidra til dette.

Formål

Å  gjøre deltakerne bedre rustet til å fremme etisk refleksjon og å bidra til et godt arbeidsmiljø og trivsel

Formål

Å  gjøre deltakerne bedre rustet til å fremme etisk refleksjon og å bidra til et godt arbeidsmiljø og trivsel

Målgruppe

Helsepersonell

Målgruppe

Helsepersonell

Innhold

  • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
  • Yrkesetikk
  • Moral
  • Verdier
  • Verdivalg
  • Etisk refleksjon
  • Etikk og moral i arbeidshverdagen
  • Eget forbedringspotensiale

Innhold

  • Etiske retningslinjer og verdigrunnlag
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Pris 1 950,-
Pris:

1 950,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30