Ernæring og livsstil

Ernæring og livsstil

Kosthold og livsstil påvirker vår fysiske og psykiske helse – det vet vi!

Små justeringer kan gi stor effekt og virke forebyggende på ulike sykdommer og lidelser.

Vi setter derfor søkelyset på: Hva har kosthold og livsstil å si for helsa? Hva kan og bør man forebygge? Hvordan få til ønsket endring?

Det er mange valg å ta på veien og her får du flere praktiske tips for å lykkes i ditt arbeid. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets kostholds anbefalinger, og er dermed ikke diagnosespesifikt.

Som kursdeltaker får du gode tips og idéer til hvordan du kan motivere ulike brukergrupper til å få en bedre energibalanse og komme i gang med livsstilsendring.

Kosthold og livsstil påvirker vår fysiske og psykiske helse – det vet vi!

Små justeringer kan gi stor effekt og virke forebyggende på ulike sykdommer og lidelser.

Vi setter derfor søkelyset på: Hva har kosthold og livsstil å si for helsa? Hva kan og bør man forebygge? Hvordan få til ønsket endring?

Det er mange valg å ta på veien og her får du flere praktiske tips for å lykkes i ditt arbeid. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets kostholds anbefalinger, og er dermed ikke diagnosespesifikt.

Som kursdeltaker får du gode tips og idéer til hvordan du kan motivere ulike brukergrupper til å få en bedre energibalanse og komme i gang med livsstilsendring.

Formål

 • Øke bevisstheten rundt matvaner og matvalg
 • Få praktiske råd i hverdagen
 • Øke forståelsen for varedeklarasjoner
 • Utveksle erfaringer

Formål

 • Øke bevisstheten rundt matvaner og matvalg
 • Få praktiske råd i hverdagen
 • Øke forståelsen for varedeklarasjoner
 • Utveksle erfaringer

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene og andre som kommer i berøring med tematikken, deriblant ansatte i bofellesskap, dagtilbud innen psykisk helse og eldreomsorg, samt kjøkken.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene og andre som kommer i berøring med tematikken, deriblant ansatte i bofellesskap, dagtilbud innen psykisk helse og eldreomsorg, samt kjøkken.

Innhold

Motivasjon og mestring

 • Det starter i hodet
 • Hvordan komme i gang?


Kosthold og helse

 • Hva og hvem skal vi tro på?
 • Hvordan ta gode valg? Verktøy for enkle grep
 • Dialog rundt aktuelle utfordringer i arbeidshverdagen
 • Matvarer som styrker immunforsvaret
 • Får jeg nok av de viktigste næringsstoffene?


Aktivitet og bevegelse

 • Hva er anbefalingen, og hvordan bli litt mer fysisk aktiv i hverdagen?
 • Hva er viktig for meg?
 • Mine valg – min prioritering
 • Hvordan lykkes på lang sikt?

Innhold

Motivasjon og mestring

 • Det starter i hodet
Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

PRIS

GRATIS for medlemmer av Fagforbundet

Ikke-medlemmer av Fagforbundet kr 1.995,-

 

PRIS

GRATIS for medlemmer av Fagforbundet

Ikke-medlemmer av Fagforbundet kr 1.995,-

 

 

 

 

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Ellen Dysvik

Hun har mange års erfaring med kursvirksomhet innen ernæring, fysisk aktivitet og tobakksslutt. Hun har en praktisk tilnærming til endring av levevaner, og holder også kurs innen psykisk helse og søvn.
Dysvik er utdannet innen folkehelsearbeid fra Universitetet i Agder (UiA), med spesielt fokus på ernæring og livsstilsykdommer. Til daglig driver hun Frisklivssentralen i Gjesdal hvor hun jobber med livsstils veiledning både individuelt og i grupper. Ellen har i tillegg en bachelorgrad i utviklingsstudier fra UiA.