Ernæring og livsstil

Ernæring og livsstil

Livsstil = summen av slik vi lever 

Kosthold og ernæring påvirker fysisk og psykisk helse - det vet vi!

Mange er opptatt av, og erfarer på kroppen, sammenhengen mellom et tilpasset kosthold og opplevd livskvalitet.

Små justeringer kan gi store effekter og virke forebyggende på ulike sykdommer og lidelser. Vi setter derfor søkelyset på: Hva har kosthold og livsstil å si for helsa? Hva kan og bør man forebygge? Hvordan få til ønsket endring?

Det er mange valg å ta på veien og her får du mange praktiske tips for å lykkes i ditt arbeid. Vi ser også på nødvendigheten av individuell veiledning for personer med ulike diagnoser, matallergi eller intoleranse eller som bruker medisiner.

Livsstil = summen av slik vi lever 

Kosthold og ernæring påvirker fysisk og psykisk helse - det vet vi!

Mange er opptatt av, og erfarer på kroppen, sammenhengen mellom et tilpasset kosthold og opplevd livskvalitet.

Små justeringer kan gi store effekter og virke forebyggende på ulike sykdommer og lidelser. Vi setter derfor søkelyset på: Hva har kosthold og livsstil å si for helsa? Hva kan og bør man forebygge? Hvordan få til ønsket endring?

Det er mange valg å ta på veien og her får du mange praktiske tips for å lykkes i ditt arbeid. Vi ser også på nødvendigheten av individuell veiledning for personer med ulike diagnoser, matallergi eller intoleranse eller som bruker medisiner.

Formål

Å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom helse (psykisk og fysisk) og kosthold/ ernæring.

Som kursdeltaker får du gode tips og idèer til hvordan du kan motivere ulike brukergrupper til å komme igang med endringer som vil redusere problemutvikling.

Formål

Å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom helse (psykisk og fysisk) og kosthold/ ernæring.

Som kursdeltaker får du gode tips og idèer til hvordan du kan motivere ulike brukergrupper til å komme igang med endringer som vil redusere problemutvikling.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene og andre som kommer i berøring med tematikken, deriblant ansatte i bofellesskap, dagtilbud innen psykisk helse og eldreomsorg, kjøkken  og frisklivssentral

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene og andre som kommer i berøring med tematikken, deriblant ansatte i bofellesskap, dagtilbud innen psykisk helse og eldreomsorg, kjøkken  og frisklivssentral

Innhold

1) Motivasjon og mestring:
          a. Det starter i hodet
          b. Hvordan komme i gang?


2) Kosthold på gode og dårlige dager:
          a. 5 trinn til bedre kosthold
          b. Kosthold og helse: Hva skal vi tro på?
          c. Kan kosthold gjøre meg god(t)?
          d. Hvordan gjøre bra valg? Praktisk matvarevurdering 
          e. Kan matvarer påvirke betennelser i kroppen?
          f. Matvarer som styrker immunforsvaret
          g. Får jeg nok av de viktigste næringsstoffene?


3) Aktivitet og bevegelse
          a. Hvor lite er nok?


4) Hva er viktig for meg?
          a. Mine valg – min prioritering.
          b. Hvordan lykkes på lang sikt?

Innhold

1) Motivasjon og mestring:
          a. Det starter i hodet
          b. Hvordan komme i gang?


2) Kosthold på gode og dårlige dager:
          a. 5 trinn til bedre kosthold
          b. Kosthold og helse: Hva skal vi tro på?
          c. Kan kosthold gjøre meg god(t)?
          d. Hvordan gjøre bra valg? Praktisk matvarevurdering 
          e. Kan matvarer påvirke betennelser i kroppen?
          f. Matvarer som styrker immunforsvaret
          g. Får jeg nok av de viktigste næringsstoffene?

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 500,-
Pris:

2 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon.
Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.
Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner har tidligere vært ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet Akershus Universitetssykehus avdeling voksenhabilitering og BUP, Olympiatoppen og Villa Sult.
Hanne er en sprudlende og humørfylt foreleser som alltid begeistrer deltakerne!