Ergonomi for deg som yter praktisk bistand i andres hjem

Ergonomi for deg som yter praktisk bistand i andres hjem

Praktisk bistand i hjemmet, er en forutsetning for å kunne bo hjemme for mange innbyggere.

Å motta hjelp til hus-renhold og andre praktiske gjøremål, er å få profesjonelle medarbeidere  inn på en arena, som ikke er tenkt på som arbeidsplass. Å finne gode arbeidsmåter og godt utstyr i «de tusen hjem», er ikke bare fornuftig for den ansatte og for tjenesten. Det er også en forventning fra myndighetene. Arbeidet skal være fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven.

Praktisk bistand i hjemmet, er en forutsetning for å kunne bo hjemme for mange innbyggere.

Å motta hjelp til hus-renhold og andre praktiske gjøremål, er å få profesjonelle medarbeidere  inn på en arena, som ikke er tenkt på som arbeidsplass. Å finne gode arbeidsmåter og godt utstyr i «de tusen hjem», er ikke bare fornuftig for den ansatte og for tjenesten. Det er også en forventning fra myndighetene. Arbeidet skal være fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven.

Formål

 • Gi deltakerne innsikt i hvordan jobbe ”smart” i andres hjem, for å beholde helsa.
 • Gi deltakerne forutsetninger for å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet i andres hjem.

Formål

 • Gi deltakerne innsikt i hvordan jobbe ”smart” i andres hjem, for å beholde helsa.
 • Gi deltakerne forutsetninger for å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet i andres hjem.

Målgruppe

Personer som yter praktisk bistand/hjemmehjelp/hus-renhold i andres hjem. Ledere av hjemmebaserte tjenester. Verneombud. BHT-personell

Målgruppe

Personer som yter praktisk bistand/hjemmehjelp/hus-renhold i andres hjem. Ledere av hjemmebaserte tjenester. Verneombud. BHT-personell

Innhold

 • Kroppens behov
 • Utfordringer ved renhold i andres hjem
 • Vi deler erfaringer
 • Kan vi risikovurdere arbeidet i andres hjem?
 • Å jobbe smart: vi deler erfaringer
 • Fra problem til løsning
 • HMS: Fornuft satt i system/§§

Innhold

 • Kroppens behov
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Arild Odd

Arild Odd er utdannet fysioterapeut, og han har arbeidet innen eldreomsorg, på akuttsykehus og på SSR i Stavern (tidligere Kysthospitalet). Han har i mange år vært ansatt i Larvik kommunes bedriftshelsetjeneste og HMS-tjeneste, og jobbet bl.a. med opplæring i ergonomi for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, i barnehager, for renholdere og for et stort antall av kommunens brukere av PC.

Arild Odd holder kurs over hele landet, og har med seg erfaringer fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør. Tilbakemeldingene er svært gode.

Pris 2 300,-
Pris:

2 300,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30