DU kurslederopplæring – mestringskurs for ungdom

DU kurslederopplæring – mestringskurs for ungdom

DU – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år.

DU – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år.

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Opplæringsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet.

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Opplæringsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet.

Formål

Lære opp kursledere som deretter kan holde DU-kurs.

Formål

Lære opp kursledere som deretter kan holde DU-kurs.

Målgruppe

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog
 • lege
 • sykepleier
 • vernepleier
 • ergoterapeut
 • sosionom
 • fysioterapeut
 • miljøterapeut
 • veileider innen ulike tiltak rettet mot ungdom
 • andre som arbeider med ungdom som vil kunne ha nytte av et slikt strukturert, kognitivt basert tiltak

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er
3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

 

Målgruppe

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog
 • lege
 • sykepleier
 • vernepleier
 • ergoterapeut
 • sosionom
 • fysioterapeut
 • miljøterapeut
 • veileider innen ulike tiltak rettet mot ungdom
 • andre som arbeider med ungdom som vil kunne ha nytte av et slikt strukturert, kognitivt basert tiltak

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er
3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

 

Innhold

Kurslederopplæringen går over fem svært intense og sammenhengende dager; til sammen 36 timer, pluss forberedelser, anslagsvis 10 - 15 timer.

Kursmateriellet består av en kursbok, samt et hefte for foresatte og skole/arbeidsgiver, i tillegg til at det er utviklet en manual for kursleder. Kursbok blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen, og må gjennomgås før kursstart.

I opplæringen gjennomgås DU-kursets teoretiske og pedagogiske grunnlag, og det arbeides med hvordan dette kan omsettes i praksis. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening på kurslederrollen/rollespill. I praksis innebærer dette at deltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema for undervisningen er:

 • Psykisk helse og ungdom
 • Effektive induserte tiltak for depresjon hos unge
 • Kognitiv teori og metode på kurset
 • Affektregulering, MCT, positiv psykologi og activety scheduling
 • Pedagogisk metodikk, kurslederrollen
 • Gjennomgang av kursets innhold med vekt på praktisk anvendelse og utforming
 • Trening på å bruke kurset, øvelser og rollespill i små grupper
 • Arrangering av DU kurs

Deltakere med godkjent kurslederkurs kan holde egne DU-kurs. Det gis tilbud om veiledning i etterkant av kurset.

Innhold

Kurslederopplæringen går over fem svært intense og sammenhengende dager; til sammen 36 timer, pluss forberedelser, anslagsvis 10 - 15 timer.

Kursmateriellet består av en kursbok, samt et hefte for foresatte og skole/arbeidsgiver, i tillegg til at det er utviklet en manual for kursleder. Kursbok blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen, og må gjennomgås før kursstart.

I opplæringen gjennomgås DU-kursets teoretiske og pedagogiske grunnlag, og det arbeides med hvordan dette kan omsettes i praksis. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening på kurslederrollen/rollespill. I praksis innebærer dette at deltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema for undervisningen er:

 • Psykisk helse og ungdom
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Godkjenninger

Norsk psykologforening har godkjent kurset som 36 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening har gitt kurset følgende godkjenninger:
 • Allmennmedisin; 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
 • Barne- og ungdomspsykiatri; 15 timer for spesialistenes etterutdanning
 • Arbeidsmedisin; 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurslederopplæringen med 30 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

   

  Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

  "Lavterskel-kurs hadde god effekt mot depresjon hos unge"

  Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

   

  Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

  "Lavterskel-kurs hadde god effekt mot depresjon hos unge"

  Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

  Pris 7 425,-
  Pris:

  7 425,-

  I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted

  I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30

  Dag 2:

  kl 08.30 - 16.00

  Dag 3:

  kl 08.30 - 16.00

  Dag 4:

  kl 08.30 - 16.00

  Dag 5:

  kl 08.30 - 15.00

  Foreleser:

  Trygve A. Børve

  Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

  Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

  Foreleser:

  Kristian Rem

  Han er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo, og jobber til daglig med barn, unge og familier i Oppegård kommune. Tok selv DU-Mestringskurs for ungdom i 2015, og har siden da arrangert kurs for ungdommer i Oppegård. Har siden 2018 bidratt i gjennomføringen av Tankekraft og DU sammen med Trygve Børve. Kristian engasjerer og inspirerer gjennom deling av egne erfaringer fra kurs og arbeid med ungdommer.