Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig.  Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettreglene og etikken som er knyttet til dette.

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Innhold

 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • Hvordan forstå og bruke rettsreglene
 • All helsehjelp krever pasientens samtykke
  • Unntak;
   • lovbestemmelse
   • annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
   • øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
  • Samtykke
   • krav til samtykkekompetanse
   • avgjørelse av samtykkekompetanse
   • former for samtykke
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4-A
   • vilkår for bruk av makt og tvang
   • faglig ansvarlig for helsehjelpen
   • krav til vedtak
   • gjennomføring av helsehjelpen
  • Respekt for pasientens integritet og verdighet
Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.