Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig.  Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettsreglene og etikken som er knyttet til dette.

Det blir også satt av tid til de viktigste foreslåtte endringene i NOU 2019:14 om forslag til ny felles lov om bruk av tvang og makt.

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig.  Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettsreglene og etikken som er knyttet til dette.

Det blir også satt av tid til de viktigste foreslåtte endringene i NOU 2019:14 om forslag til ny felles lov om bruk av tvang og makt.

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Innhold

Innhold

Les mer på https://www.fagakademiet.no
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • Hvordan forstå og bruke rettsreglene
 • All helsehjelp krever pasientens samtykke
  • Unntak;
   • lovbestemmelse
   • annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
   • øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
  • Samtykke
   • krav til samtykkekompetanse
   • avgjørelse av samtykkekompetanse
   • former for samtykke
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4-A
   • vilkår for bruk av makt og tvang
   • faglig ansvarlig for helsehjelpen
   • krav til vedtak
   • gjennomføring av helsehjelpen
  • Respekt for pasientens integritet og verdighet
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • Hvordan forstå og bruke rettsreglene
 • All helsehjelp krever pasientens samtykke
  • Unntak;
   • lovbestemmelse
   • annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
   • øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
  • Samtykke
   • krav til samtykkekompetanse
   • avgjørelse av samtykkekompetanse
   • former for samtykke
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4-A
   • vilkår for bruk av makt og tvang
   • faglig ansvarlig for helsehjelpen
   • krav til vedtak
   • gjennomføring av helsehjelpen
  • Respekt for pasientens integritet og verdighet
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30