Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av daglig tjenesteutøvelse for å ivareta rettssikkerhet og faglig forsvarlige tjenester overfor personer med utviklingshemming. Videre vil det være gjennomgang av aktuelle lovhjemler som ligger til grunn for tjenesten.

Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av daglig tjenesteutøvelse for å ivareta rettssikkerhet og faglig forsvarlige tjenester overfor personer med utviklingshemming. Videre vil det være gjennomgang av aktuelle lovhjemler som ligger til grunn for tjenesten.

Formål

Vi ønsker med dette kurset å

 • øke den generelle kompetansen om innholdet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med hovedfokus på kapt. 9, samt forståelsen og anvendelsen av denne loven
 • gi deltakerne en forståelse av lovens verdigrunnlag, formål og virkeområde, og gi økt forståelse av forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk 
 • fokusere på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang
 • sette deltakerne i stand til å vurdere egen praksis, hvorvidt den er i tråd med kravene i loven og om det gis faglig forsvarlige tjenester

Formål

Vi ønsker med dette kurset å

 • øke den generelle kompetansen om innholdet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med hovedfokus på kapt. 9, samt forståelsen og anvendelsen av denne loven
 • gi deltakerne en forståelse av lovens verdigrunnlag, formål og virkeområde, og gi økt forståelse av forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk 
 • fokusere på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang
 • sette deltakerne i stand til å vurdere egen praksis, hvorvidt den er i tråd med kravene i loven og om det gis faglig forsvarlige tjenester

Målgruppe

Ansatte og ledere som har ansvar for og/eller arbeider i tiltak og tjenester rettet mot personer med utviklingshemming

Målgruppe

Ansatte og ledere som har ansvar for og/eller arbeider i tiltak og tjenester rettet mot personer med utviklingshemming

Innhold

 • Legalitetsprinsippet
 • Psykisk utviklingshemmede og 
  • samtykkekompetanse 
  • brukerrettigheter
 • Reglene om bruk av makt og tvang 
  • vilkår 
  • krav til utførelse, gjennomføring
 • Bruk av makt og tvang i hverdagen 
  • behov for regulering av; 
   • rutiner 
   • aktiviteter
 • Bestemmer vi det som er best for andre? 
  • etiske utfordringer

 

Kurset vil gjennomføres med forelesningsbolker og diskusjoner i grupper og plenum.

Innhold

 • Legalitetsprinsippet

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30