Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av daglig tjenesteutøvelse for å ivareta rettssikkerhet og faglig forsvarlige tjenester overfor personer med utviklingshemming. Videre vil det være gjennomgang av aktuelle lovhjemler som ligger til grunn for tjenesten.

Formål

Vi ønsker med dette kurset å

 • øke den generelle kompetansen om innholdet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med hovedfokus på kapt. 9, samt forståelsen og anvendelsen av denne loven
 • gi deltakerne en forståelse av lovens verdigrunnlag, formål og virkeområde, og gi økt forståelse av forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk 
 • fokusere på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang
 • sette deltakerne i stand til å vurdere egen praksis, hvorvidt den er i tråd med kravene i loven og om det gis faglig forsvarlige tjenester

Målgruppe

Ansatte og ledere som har ansvar for og/eller arbeider i tiltak og tjenester rettet mot personer med utviklingshemming

Innhold

 • Legalitetsprinsippet
 • Psykisk utviklingshemmede og 
  • samtykkekompetanse 
  • brukerrettigheter
 • Reglene om bruk av makt og tvang 
  • vilkår 
  • krav til utførelse, gjennomføring
 • Bruk av makt og tvang i hverdagen 
  • behov for regulering av; 
   • rutiner 
   • aktiviteter
 • Bestemmer vi det som er best for andre? 
  • etiske utfordringer

 

Kurset vil gjennomføres med forelesningsbolker og diskusjoner i grupper og plenum.

Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.