Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - digitalt kurs

Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - digitalt kurs

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse utfordringene og deres omgivelser i disse koronatider.

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse utfordringene og deres omgivelser i disse koronatider.

Formål

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse utfordringene innebærer. 

Formål

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse utfordringene innebærer. 

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme og ADHD. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, i barnevern, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede.

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme og ADHD. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, i barnevern, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i ADHD og "høytfungerende autisme", som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

  • Hva innebærer det å ha disse diagnosene?
  • Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket og spesielt ved denne unntakstilstand samfunnet for tiden befinner seg i?
  • Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten?

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i ADHD og "høytfungerende autisme", som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

  • Hva innebærer det å ha disse diagnosene?
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-