Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes, digitalt kurs

Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes, digitalt kurs

De fleste personer med autismespekterforstyrrelse står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet, eller opplever å mislykkes – hva kan arbeidsplassen bidra med for å øke sannsynligheten for å lykkes?

De fleste personer med autismespekterforstyrrelse står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet, eller opplever å mislykkes – hva kan arbeidsplassen bidra med for å øke sannsynligheten for å lykkes?

Formål

Gi økt forståelse for de vanskene disse diagnosene kan gi, og ideer og praktiske tilretteleggingstips for hva som er hensiktsmessig å gjøre for å lykkes på arbeidsplassen. Hvordan skal vi få rigget den enkelte i posisjon til læring, og finne motivasjonen til å stå opp og komme seg på jobb?

Formål

Gi økt forståelse for de vanskene disse diagnosene kan gi, og ideer og praktiske tilretteleggingstips for hva som er hensiktsmessig å gjøre for å lykkes på arbeidsplassen. Hvordan skal vi få rigget den enkelte i posisjon til læring, og finne motivasjonen til å stå opp og komme seg på jobb?

Målgruppe

Kurset retter seg mot instruktører/veiledere og andre som arbeider med, eller har kontakt med personer med autisme i arbeidslivet, og som ønsker å forstå og finne gode løsninger for lærekandidater med ulike atferdsmønstre innen autismespekteret, og hvilke hindringer det kan skape i en opplæringssituasjon.

Målgruppe

Kurset retter seg mot instruktører/veiledere og andre som arbeider med, eller har kontakt med personer med autisme i arbeidslivet, og som ønsker å forstå og finne gode løsninger for lærekandidater med ulike atferdsmønstre innen autismespekteret, og hvilke hindringer det kan skape i en opplæringssituasjon.

Innhold

Et praktisk kurs som tar for seg høyt fungerende autisme (inkl. Asperger, Barneautisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser). For denne gruppen arbeidskandidater må vi ha tilstrekkelig innsikt i grunnproblematikken, og vi må arbeide mer forebyggende for at kandidatene skal kunne tilegne seg ferdigheter de vil trenge for å møte faglige, arbeidsmessige og sosiale utfordringene som arbeidslivet krever.
Det er nærpersonene sin kompetanse som er hovedfokus i denne presentasjonen. Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre ang. følgende utfordringer;

• Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
• Begrenset evne til sosial omgang
• Tilpasningsvansker
• Kognitive vansker
• Sansemotoriske vansker
• Emosjonell sårbarhet
I tillegg blir det kortfattelig berørt team ang. rettigheter og «hva er arbeidsliv»

Ved å delta i denne presentasjonen, kan man bidra til å øke sannsynligheten for motivasjon hos arbeidskandidaten, bidra til å styrke arbeidskandidatens psykiske helsetilstand, samt forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen mellom nærperson og arbeidskandidat, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos arbeidskandidaten med disse vanskene

Innhold

Et praktisk kurs som tar for seg høyt fungerende autisme (inkl. Asperger, Barneautisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser). For denne gruppen arbeidskandidater må vi ha tilstrekkelig innsikt i grunnproblematikken, og vi må arbeide mer forebyggende for at kandidatene skal kunne tilegne seg ferdigheter de vil trenge for å møte faglige, arbeidsmessige og sosiale utfordringene som arbeidslivet krever.
Det er nærpersonene sin kompetanse som er hovedfokus i denne presentasjonen. Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre ang. følgende utfordringer;

• Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
• Begrenset evne til sosial omgang
• Tilpasningsvansker
• Kognitive vansker
• Sansemotoriske vansker
• Emosjonell sårbarhet
I tillegg blir det kortfattelig berørt team ang. rettigheter og «hva er arbeidsliv»

Ved å delta i denne presentasjonen, kan man bidra til å øke sannsynligheten for motivasjon hos arbeidskandidaten, bidra til å styrke arbeidskandidatens psykiske helsetilstand, samt forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen mellom nærperson og arbeidskandidat, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos arbeidskandidaten med disse vanskene

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Pris pr. deltaker

Pris pr. deltaker