Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

 

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming.

Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

 

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming.

Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

Formål

Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens samt hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne.

Formål

Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens samt hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne.

Målgruppe

ALLE som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Målgruppe

ALLE som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Innhold

 • Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er sykdomsutvikling?
 • Gi oversikt over funksjonsutvikling hos personer med utviklingshemning ved økende alder, gjenkjenne symptomer på og ha kunnskap om forekomst av demens
  Hvilke tegn skal du se etter når du er usikker på om det er begynnende demens?
 • Mentale og psykologiske symptom ved demens hos personer med utviklingshemming.
 • Hvordan skal du forholde deg til utagerende atferd og depresjon?
 • Hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer og vanskelig adferd?
 • Hva er adekvat personaladferd i daglig samhandling med personer med demens. Hvordan tilpasse sin egen adferd ved tap av ferdigheter hos brukeren?
 • Kommunikasjonskompetanse hos personalet, hva må tilpasses overfor personer med demens og utviklingshemning?

 • Skal personer med utviklingshemning og demens bli boende i egen bolig eller er sykehjem et egnet tilbud?
 • Miljøarbeidet – hva vet vi om tiltak som ivaretar funksjonsevne og opprettholder livskvalitet?
 • Er tilbudet for våre brukere stimulerende nok for å ivareta mestring, verdighet og deltakelse i hverdagen, hvilke tilbud vil de trenge og hvordan kan vi vurdere om tjenestetilbudet er faglig forsvarlig?

Kursdagen gjennomføres med forelesning, dialog og praktiske eksempler på tiltak.

Innhold

 • Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er sykdomsutvikling?

Kursdagen gjennomføres med forelesning, dialog og praktiske eksempler på tiltak.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 550,-
Pris:

2 550,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Livssituasjon, funksjonsevne og hjelpebehov. En forløpsundersøkelse i en vertskommune

Lærebok utviklingshemning og aldring

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.