Fagområde: Helse og omsorg

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

Tromsø, 28.08.2018 - 7 dager
Påmelding Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

KiD kurslederopplæring

Sarpsborg, 10.09.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Ernæring og livsstil

Bergen, 12.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Oslo, 13.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Fagdag om sårbehandling

Bergen, 19.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Tønsberg, 24.09.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Trondheim, 01.10.2018 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Lillestrøm, 08.10.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Drammen, 10.10.2018 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Gardermoen, 22.10.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom