Fagområde: Helse og omsorg

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

Gardermoen, 23.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Gardermoen, 28.05.2018 - 2 dager
Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

KiD kurslederopplæring

Bergen, 04.06.2018 - 5 dager
Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Sandefjord, 11.06.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Trondheim, 27.08.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

KiD kurslederopplæring

Sarpsborg, 10.09.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Ernæring og livsstil

Bergen, 12.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Oslo, 13.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Fagdag om sårbehandling

Bergen, 19.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Tønsberg, 24.09.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom