Fagområde: Helse og omsorg

Samspillkonferansen 2017

Gardermoen, 28.08.2017 - 2 dager
Mer informasjon
Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

Tromsø, 05.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Bergen, 07.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Trondheim, 18.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Fredrikstad, 25.09.2017 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Trondheim, 26.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Bergen, 27.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Underernæring hos eldre

Stjørdal, 27.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Molde, 28.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Trondheim, 29.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon