Fagområde: Helse og omsorg

Samspillkonferansen 2017

Gardermoen, 28.08.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Kosthold og overvekt hos personer med psykisk utviklingshemming

Kristiansand, 30.08.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

Tromsø, 05.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Underernæring hos eldre

Hamar, 06.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Bergen, 07.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Trondheim, 18.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Oslo, 19.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Fredrikstad, 25.09.2017 - 5 dager
Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Trondheim, 26.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Bergen, 27.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.