Fagområde: Helse og omsorg

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Tromsø, 08.02.2018 - 7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

KiD kurslederopplæring

Kristiansand, 16.04.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Bergen, 18.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Drammen, 23.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

Molde, 24.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Trondheim, 24.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

Trondheim, 25.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Fagdag om diabetes

Bergen, 25.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

Bodø, 09.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Fagdag om sårbehandling

Bergen, 15.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.