Fagområde: Helse og omsorg

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Trondheim, 17.01.2018 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Psykisk helse hos barn og unge

Steinkjer, 24.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Tromsø, 08.02.2018 - 7 dager
Påmelding Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

KiD kurslederopplæring

Bergen, 12.02.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Psykisk helse hos barn og unge

Bergen, 21.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Hverdagsrehabilitering

Drammen, 22.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Gol, 05.03.2018 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Gol, 05.03.2018 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Steinkjer, 07.03.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

KiD kurslederopplæring

Gardermoen, 12.03.2018 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring