Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Fokus på positive holdninger, økt selvtillit og den enkeltes ressurser!

Fokus på positive holdninger, økt selvtillit og den enkeltes ressurser!

Formål

 • Gi kursdeltakerne motivasjon til å takle en hektisk hverdag ved å fokusere på positive holdninger og økt selvtillit
 • Vise hvordan man kan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
 • Hjelpe den enkelte til å se seg selv som en ressurs!

Formål

 • Gi kursdeltakerne motivasjon til å takle en hektisk hverdag ved å fokusere på positive holdninger og økt selvtillit
 • Vise hvordan man kan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
 • Hjelpe den enkelte til å se seg selv som en ressurs!

Målgruppe

Aktuelt for alle som arbeider med renhold; renholdere, renholdsledere og byggdriftere. Også for verneombud og tillitsvalgte.

Målgruppe

Aktuelt for alle som arbeider med renhold; renholdere, renholdsledere og byggdriftere. Også for verneombud og tillitsvalgte.

Innhold

 • Motivasjon til å trives i jobben!
 • Selvtillit - være stolt av deg selv og jobben du gjør!
 • Meg selv som ressurs 
 • Holdninger - til meg selv, til mine kolleger, til min leder og til omgivelsene
 • Påvirkning i forhold til egen arbeidssituasjon - hvor og hvordan kan jeg påvirke?
 • Ansvar for godt arbeidsmiljø - Hvem har ansvaret - hvordan ta ansvar?
 • Positiv holdning

Innhold

 • Motivasjon til å trives i jobben!
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Foreleser:

Ståle Brandsrud

Rådgiver Renhold hos Wittusen og Jensen. Ståle har erfaring i renholdsbransjen helt tilbake fra 1991. Han brenner for renholdsyrket og renholderne, han har lang erfaring som kursholder og i tillegg er han mangeårig fotballtrener på høyt nivå.


Ståle er en humørfylt og engasjerende kursholder som alltid får strålende tilbakemeldinger fra deltakerne!