Motivasjon i renholdsyrket

Motivasjon i renholdsyrket

Fokus på den enkeltes ressurser, opprettholde arbeidsglede og selvtillit!
Du som renholder opplever en særdeles krevende tid, med mye ekstra ansvar, økt arbeidsbelastning og stort fokus både på deg selv og arbeidet du utfører. Hvordan skal du takle økt arbeidspress, ta vare på deg selv og fortsette å være stolt av jobben din?

Fokus på den enkeltes ressurser, opprettholde arbeidsglede og selvtillit!
Du som renholder opplever en særdeles krevende tid, med mye ekstra ansvar, økt arbeidsbelastning og stort fokus både på deg selv og arbeidet du utfører. Hvordan skal du takle økt arbeidspress, ta vare på deg selv og fortsette å være stolt av jobben din?

Formål

 • Gi kursdeltakerne motivasjon til å takle en hektisk hverdag ved å fokusere på positive holdninger og økt selvtillit
 • Vise hvordan man kan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
 • Hjelpe den enkelte til å se seg selv som en ressurs

Formål

 • Gi kursdeltakerne motivasjon til å takle en hektisk hverdag ved å fokusere på positive holdninger og økt selvtillit
 • Vise hvordan man kan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
 • Hjelpe den enkelte til å se seg selv som en ressurs

Målgruppe

Renholdere og renholdsledere. Også aktuelt for verneombud og tillitsvalgte.

Målgruppe

Renholdere og renholdsledere. Også aktuelt for verneombud og tillitsvalgte.

Innhold

Disse temaene blir behandlet:

 • Motivasjon til å trives i jobben
 • Selvtillit – være stolt av deg selv og jobben du gjør
 • Meg selv som ressurs
 • Påvirkning i forhold til egen arbeidssituasjon – hvor og hvordan kan jeg påvirke?
 • Ansvar for godt arbeidsmiljø – hvem har ansvaret – hvordan ta ansvar?

 

Kurset gjennomføres digitalt med god anledning til dialog med kursholder. Kurskompendium sendes ut i forkant. 

Innhold

Disse temaene blir behandlet:

 • Motivasjon til å trives i jobben
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 090,-
Pris:

1 090,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.30 - 11.30

Foreleser:

Ståle Brandsrud

Rådgiver Renhold hos Wittusen og Jensen. Ståle har erfaring i renholdsbransjen helt tilbake fra 1991. Han brenner for renholdsyrket og renholderne, han har lang erfaring som kursholder og i tillegg er han mangeårig fotballtrener på høyt nivå.


Ståle er en humørfylt og engasjerende kursholder som alltid får strålende tilbakemeldinger fra deltakerne!