Linoljemaling og overflatebehandling

På forespørsel setter vi opp dette kurset igjen, og  på ny er vi så heldige at vi har fått konservator og professor Jon Brænne fra "Vel bevart" til å undervise denne dagen. Benytt sjansen til å få med deg en dag med spennende og god faglig oppdatering!

Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen

Formål

Å sette søkelyset på gamle teknikker, og å styrke kompetansen til utøvere av tradisjonshåndverk

Målgruppe

Malere, ansatte i museer, utøvere av tradisjonshåndverk og verneverdige fag, ansatte i bygnings- og fartøyvern og andre interesserte

Innhold

 • KL. 09.00 Velkommen

 • KL. 10.15 Linoljemaling:
  • hvordan blande egen maling
  • hvordan bruke malingen riktig?
  • hvordan bruke den i restaurering etter gammel tradisjon?
  • gamle maleteknikker

 • KL. 12.30 Lunsj

 • Kl. 12.15 Praktiske øvelser basert på temaene på formiddagen
  Utveksling av erfaringer

 • KL. 16.00 Slutt for dagen

Foreleser - Jon Brænne

Konservator og professor fra "Vel bevart" 

Pris 2 550

Fagforbundet Hordaland SST dekker kr. 500,- av deltakeravgiften for sine 10 første medlemmer som melder seg på.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30